Cele

Celem Demokratycznej Unii Kobiet jest:

 • przygotowanie kobiet do udziału w życiu publicznym
 • działanie na rzecz równego statusu płci poprzez edukowanie społeczeństwa
 • reprezentowanie praw i interesów kobiet w kontekście praw człowieka
 • walka ze społeczną, obyczajową i polityczną dyskryminacją kobiet
 • rozwój aspiracji kobiet, wspomaganie samorozwoju, awansu politycznego i zawodowego
 • współpraca zagraniczna w ramach Unii Europejskiej i innych państw
 • świadczenie pomocy charytatywnej potrzebującym bezpośrednio, jak i poprzez organizacje członkowskie

Dnia 8. marca 2003 r. w DUK została otwarta Objazdowa Szkoła Polityczna dla Kobiet Wiejskich.

Demokratyczna Unia Kobiet jest pozarządową organizacją społeczną (non-profit), działającą na terenie Polski od 1990 r.

Przyjdź do nas jeżeli jesteś za:

 • państwem socjalnym
 • wolnością sumienia i wyznania
 • autentyczną samorządnością lokalną
 • równością szans kobiet i mężczyzn
 • awansem zawodowym i politycznym kobiet
 • integracją z Unią Europejską

MY DAJEMY CI WYBÓR.

Demokratyczna Unia Kobiet organizuje:

 • Konferencje i sympozja
 • Warsztaty i treningi psychologiczne
 • Różne formy wypoczynku (również dla niepełnosprawnych)
 • Między narodowe Targi rękodzieła Artystycznego.
 • Kyrsy i szkolenia dla bezrobotnych
 • Wszechnicę Edukacyjną w zakresie:
  - praw kobiet
  - praw człowieka, spraw międzynarodowych, w tym integracji z Unią Europejską
  - polityki rządu wobec kobiet

Gdański Klub Demokratycznej Unii Kobiet prowadzi:

 • pośrednictwo pracy
 • Klub Pracy
 • punkt konsultacyjno-informacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie
 • punkt porad obywatelskich
 • poradnictwo prawne
 • poradnictwo psychologiczne
 • punkt informacyjny o Unii Europejskiej
 • feminotekę

W Niepublicznej Placówce Oświatowej prowadzimy kursy dla bezrobotnych kobiet:

 • komputerowe
 • fakturowania
 • opiekunek środowiskowych
 • "jak skutecznie szukać pracy"
 • "szukamy kobiet aktywnych"

Jesteśmy stowarzyszeniem otwartym na współpracę i nowe inicjatywy zmierzające do wszechstronnego awansu kobiet i równości szans kobiet i mężczyzn.

Przyjdź do nas, jeśli chcesz:

 • odnaleźć swoją drogę do samorealizacji
 • masz dobry pomysł i chcesz z nami współpracować
 • jeśli chcesz poznać interesujących, życzliwych ludzi
 • jeśli masz niższe wynagrodzenie, bo jesteś kobietą
 • jeśli masz utrudniony awans zawodowy, bo jesteś kobietą
 • jeśli jesteś molestowana seksualnie, bo jesteś kobietą
 • jeśli nie masz miejsca, gdzie mogłabyś się schronić przed przemocą
 • jeśli nie możesz powrócić do zdrowia po tym, jak byłaś zgwałcona, porwana, przymuszona do prostytucji, maltretowana
 • jeśli zostałaś upokorzona, zlekceważona, zniesławiona, gdy poszukiwałaś sprawiedliwości