Działalność

Prezentacja multimedialna (MS PowerPoint, .ppt)

Od 1991 r. prowadzimy bezpłatne pośrednictwo pracy dla "kobiet po czterdziestce" i absolwentów. Udzielamy bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych i z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, racjonalnego żywienia i prowadzenia domu z ołówkiem w ręku. Prowadzimy pomoc charytatywną dla rodzin najuboższych i patologicznych. Pomagamy osobom maltretowanym.

Tylko w drugiej połowie 1998 r. zarejestrowaliśmy w naszym pośrednictwie 251 osób w tym 20 mężczyzn. Kobiety po 40-tym roku życia przeważały, było ich 171. Dzięki naszemu pośrednictwu pracy - pracę otrzymało (w drugiej połowie 1998 r.) 97 kobiet, a skierowanie do pracy aż 170 osób.

Przeszkoliliśmy w 1998 r. 77 kobiet w zakresie "Jak skutecznie szukać pracy", "Jak założyć własną firmę", oraz w zakresie opieki nad osobą chorą, starszą lub dzieckiem.

Udzieliliśmy 160 porad prawnych, 95 porad z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, 110 rozmów z psychologiem. Napisaliśmy 250 różnych pism, podań i pozwów, załatwiłyśmy 18 poważnych interwencji. Uczestniczyłyśmy w giełdach pracy w Gdańsku. Uważamy, że organizacja nasza jest kobietom bardzo potrzebna. Kobiety mogą do nas przyjść z każdym problemem, a my postaramy się pomóc. Osoby pracujące w klubie pracy i pośrednictwie robią to społecznie i na zasadzie wolontariatu.

Demokratyczna Unia Kobiet organizuje:

 • Konferencje i sympozja
 • Warsztaty i treningi psychologiczne
 • Różne formy wypoczynku (również dla niepełnosprawnych)
 • Między narodowe Targi rękodzieła Artystycznego.
 • Kursy i szkolenia dla bezrobotnych
 • Wszechnicę Edukacyjną w zakresie:
  - praw kobiet
  - praw człowieka, spraw międzynarodowych, w tym integracji z Unią Europejską
  - polityki rządu wobec kobiet

Gdański Klub Demokratycznej Unii Kobiet prowadzi:

 • pośrednictwo pracy
 • Klub Pracy
 • punkt konsultacyjno-informacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie
 • punkt porad obywatelskich
 • poradnictwo prawne
 • poradnictwo psychologiczne
 • punkt informacyjny o Unii Europejskiej
 • feminotekę

Klub Demokratycznej Unii Kobiet prowadzi ponadto:

 • Punkt Porad Prawnych i psychologicznych dla ofiar przemocy rodzinnej "Niebieska Linia".
 • Punkt Porad Obywatelskich dla osób po 60-tce.
 • Klub Porad Racjonalnego Żywienia i dietetyki

W kwietniu 2005 roku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku otworzył w Demokratycznej Unii Kobiet KLUB PRACY dla bezrobotnych kobiet.

PORADY PRAWNE


WTORKI OD GODZ. 16.00 DO 18.00

PIĄTEK ODPOWIADANIE NA PYTANIA TELEFONICZNE I E–MAILE

PORADY SOCJALNE I OBYWATELSKIE

PONIEDZIAŁKI OD GODZ. 11.00 DO 17.00
WTORKI OD GODZ. 11.00 DO 16.00
ŚRODY OD GODZ. 11.00 DO 17.00
CZWARTKI OD GODZ. 11.00 DO 15.00


Sprawozdanie z działalności DUK w 2001 roku


Sprawozdanie z działalności DUK w 2002 roku


Sprawozdanie z działalności DUK w 2003 roku


Sprawozdanie z działalności DUK w 2004 roku

Raport merytoryczny z działalności DUK w 2004 roku

Raport merytoryczny za 2004 r.


Sprawozdanie z działalności DUK w 2005 roku


Sprawozdanie z działalności DUK w 2006 roku

Sprawozdanie z 2006 roku

Raport merytoryczny z działalności DUK w 2006 roku


Sprawozdanie z działalności klubu pracy w DUK za 2007 rok

Sprawozdanie z 2007 roku


Sprawozdanie z 2008 roku

Kalendarz wydarzeń DUK 2008


Kalendarz wydarzeń DUK 2009


Kalendarz wydarzeń DUK 2010


Sprawozdanie z 2011


Raport DUK 2012


Raport DUK 2013