Dzień Kobiet

PIERWSZE NA ŚWIECIE
 
KOBIETA-PILOT: pierwszą była ELISE DEROCHE, która pierwszy lot odbyła w 1909 roku. Przebyła dwupłatowcem VOISIN dystans 270 metrów.
 
KOBIETA-REDAKTOR NACZELNY DZIENNIKA: jako pierwsza ten zawód uprawiała 27 letnia CORNELIA W. WALTER, która w 1842 roku przyjęła  stanowisko szefa w "BOSTON TRANSCRIPT" po swoim bracie.
 
KOBIETA-MINISTER:pierwszą była Rosjanka ALEKSANDRA KOŁŁONTAJ, która pracowała w 1917 roku w rządzie bolszewickim jako komisarz ludowy ds. opieki społecznej.
 
KOBIETA-PASTOR:  ANTOINETTE BROWN, wyświęcona w 1853 r. na pastora kościoła kongrecjonalistów w South Butler.