Feminoteka

PRAWO

 1. KODEKS CYWILNY,"Ławica" 1992
 2. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, INOiK 1990
 3. KODEKS CYWILNY - po nowelizacji z 2001, Lexis-Nexis 2001
 4. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - po nowelizacjach z 2001, Lexis-Nexis 2002
 5. KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, 1991
 6. KODEKS PRACY, 1974
 7. KODEKS PRACY - KOMENTARZ, PRZEPISY WYKONAWCZE, TOM I i II, 1993
 8. KODEKS PRACY - stan prawny na 1 marca 1999
 9. KODEKS PRACY - stan prawny na 1 maja 2001, INFOR 2001
 10. SKOROWIDZ PRZEISÓW PRAWNYCH, URM 1974
 11. SYSTEM PRAWA ADMINISTRACYJNEGO, TOM I i II (2 egz.), 1997
 12. SYSTEM PRAWA CYWILNEGO, TOM IV, 1986
 13. SYSTEM PRAWA PROCESOWEGO CYWILNEGO, TOM III, 1986
 14. BUGAJNA-SPORCZYK DOROTA "WZORY PISM PROCESOWYCH", 2002
 15. ELLWART BARBARA "AKTY WYKONAWCZE DO KODEKSU PRACY", 2001
 16. FERSKI ANTONI "NALEŻNOŚCI ZA PODRÓŻE, DELEGACJE...", 1968
 17. FIJAŁKOWSKI TADEUSZ "SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE, 2001
 18. GORDON Z. "PRAWO OBROTU GOSPODARCZEGO", 1987
 19. GRZYBEK AGNIESZKA (red.) "PRAWA KOBIET W DOKUMENTACH ONZ", 1998
 20. JASTRZĘBCY G. I J. "PRAWO PRACY. KOMENTARZ. PRZEPISY WYKONAWCZE", TOM I i II, 1993
 21. JĘDRASIK-JANKOWSKA I. "UBEZPIECZENIE WYPADKOWE I CHOROBOWE", 2002
 22. KOWALSKI ANDRZEJ "UMNOWY MIĘDZYNARODOWE O OCHRONIE MORZA PRZED ZANIECZYSZCZENIEM", 1977
 23. LECH-CHEŁMIŃSKA M. "KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY - PRAKTYCZNY KOMENTARZ", 2001
 24. MIROŃCZUK ALBIN "KODEKS PRACY", CRZZ 1975
 25. MODLIŃSKI E. (red.) "PRAWO PRACY DLA PRAKTYKÓW", 1971
 26. NOWICKA W. (red.) "USTAWA ANTYABORCYJANA W POLSCE", 2000
 27. RAFACZ-KRZYŻANOWSKA M. "ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA PRACOWNIKA WOBEC ZKŁADU PRACY", 1969
 28. SALWA ZBIGNIEW "PRAWO PRACY W PRL", 1977
 29. STĄPOREK BOLESŁAW (red.) "JAK KORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW", 1995
 30. ŚWIĘCICKI MACIEJ "PRAWO PRACY, 1968
 31. USTAWA O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH ORAZ PRZEPISY WYKONAWCZE, 1983
 32. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK AKCYZOWY - stan prawny na 20 lutego 1994, 1994
 33. PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE - stan prawny na 1 marca 1994, 1994

BROSZURY

 1. IZDEBSKI H. "PRYWATYZACJA. PODSTAWY PRAWNE"
 2. "POWSZECHNY PODATEK DOCHODOWY"
 3. WZOROWY REGULAMIN PRACY DLA FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ
 4. HYLOWSKI A. "JAK LEGALNIE OGRANICZAĆ PŁACENIE PODATKU DOCHODOWEGO", 1991
 5. PATULSKI W. "NAJNOWSZE PRAWO PRACY W KONTEKŚCIE UPRAWNIEŃ ZWIĄKÓW ZAWODOWYCH", 1995
 6. OBSŁUGA PRAWNA - dwumiesięcznik, nr 4/1988
 7. OPIEKA SPOŁECZNA (fotokopia)
 8. ZASIŁKI CHOROBOWE I OPIEKUŃCZE, ZUS 1979
 9. PODGÓRECZNY M. "EMERYTURY I RENTY", 1996
 10. ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO - zeszyt 4/1988
 11. PODATEK PRAWNY - informator
 12. JAK KORZYSTNIE ZATRUDNIĆ PRACOWNIKA, 2001
 13. "...JEŚLI JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY" - poznaj swoje prawa
 14. OPINIA O SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO za 1995
 15. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO za 1994

BELETRYSTYKA

 1. ARASZKIEWICZ AGATA"WYPOWIADAM WAM MOJE ŻYCIE"
 2. BAKUŁA HANNA "OSTATNI BAL"
 3. CARTER ANGELA "CZARNA WENUS"
 4. CHMIELEWSKA JOANNA "ROMANS WSZECHCZASÓW"
 5. GÓRNIEWICZ-KUROWSKA STANISŁAWA "ZNAKI PAMIĘCI"
 6. LAKOFF GEORGE "METAFORY W NASZYM ŻYCIU"
 7. MACHIAVELLI NICOLO "KSIĄŻĘ"
 8. MACIĄG WŁODZIMIERZ "AUTORZY NASZYCH LEKTUR"
 9. RAYNER RICHARD "DOSIĘGNĄĆ NIEBA"
 10. SIEMASZKO ZBIGNIEW "NARODOWE SIŁY ZBROJNE"
 11. ZAJĄCÓWNA JANINA "KOBIETY I MĘŻCZYŹNI"
 12. FIELDING "DIENNIK BRIDGED JONES"
 13. FLESZAROWA-MUSKAT S. "TAK TRZYMAĆ", TOM I, II i III
 14. DE GOURMONT R. "SYKSTYNA"
 15. KSIĄŻKI WYBRANE "PRZEGLĄD READER'S DIGEST"
 16. DR JERRI NIELSON "I BĘDĘ ŻYĆ"

SPOŁECZO - POLITYCZNE

 1. BASCHWITZ KURT "CZAROWNICE"
 2. BAUDLER GEORG "BÓG I KOBIETA"
 3. GRAFF AGNIESZKA "ŚWIAT BEZ KOBIET"
 4. GREER GERMAINE "KOBIECY EUNUCH"
 5. KWAŚNIEWSKI ALEKSANDER "DOM WSZYSTKICH - POLSKA" (2 egz.)
 6. LENIN "DZIEŁA WYBRANE", TOM I i II
 7. MACHEJEK JERZY "LESZEKI MILLER: DOGOŃMY EUROPĘ"
 8. PANEK MIRELLA "DEMOKRACJA BEZ KOBIET TO PÓŁ DEMOKRACJI"
 9. SPUREK SYLWIA"KOBIETY, PARTIE, WYBORY"
 10. WALENCIAK ROBERT "CZTERY LATA W OPOZYCJI"
 11. WESOŁOWSKI WŁODZIMIERZ "MARKSIZM I PROCESY ROZWOJU SPOŁECZNEGO"
 12. ZACHARIAS MICHAŁ "POLSKA WOBEC ZMIAN W UKŁADZIE SIŁ POLITYCZNYCH W EUROPIE W LATACH 1932 - 1936"
 13. SLD/KLUB PARLAMENTARNY "KOMBATANCI..."
 14. MEN "BIBLIOTECZKA REFORMY"/22 "O SYTEMIE FINANSOWANIA OŚWIATY"
 15. MEN "BIBL. REF."/24 "O EDUKACJI REGIONALNBEJ - DZIEDZICTWIE KULTUROWYM W EUROPIE"
 16. MEN "BIBL. REF."/25 "O BIBLIOTEKACH"
 17. KLUB WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI POLITYCZNEJ "POLSKA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE" red. L. Pastusiak
 18. STOWARZYSZENIE KOBIET NA RZECZ RÓWNEGO STATUSU PŁCI "STO HASEŁ O RÓWNOŚCI" (pr. zbiorowa) (2 egz.)
 19. AMNESTY INTERNATIONAL "PRAWA CZŁOWIEKA PRAWEM KOBIET" (pr. zbiorowa)
 20. AMNESTY INTERNATIONAL "ZBRONIE NIENAWIŚCI, ZMOWA MILCZENIA" (ksero)
 21. FORUM FUNDACJI POLSKICH "RAPORT O WARUNKACH PRAWNYCH I FINANSOWYCH FUNKCJONOWANIA FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ W POLSCE"
 22. SLD "PREZENTACJE PROGRAMOWE - WNIOSKI I PROPOZYCJE ZESPOŁÓW"

BROSZURY

 1. "OGÓLNE AŁOŻENIA REFORMY USTROJOWEJ PAŃSTWA", Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 1998
 2. RELIGIE ŚWIATA (2 egz.)

PORADNIKI: ZDROWIE, KULINARIA I INNE

 1. READER'S DIGEST "RODZINNA ENCYKLOEDIA ZDROWIA"
 2. SZYMAŃSKI ANDRZEJ "MEDYCYNA NATURALNA DLA KOBIET"
 3. VYDROWA ANNA "KUCHNIE ŚWIATA"
 4. pr. zbiorowa "WZORY UMÓW W OBROCIE ZAGRANICZNYM"
 5. pr. zbiorowa "DOKUMENTY, FORMULARZE, DRUKI W TRANSAKCJACH HANDLU ZAGRANICZNEGO"
 6. pr. zbiorowa "JAK I ZA CO PŁACIĆ W HANDLU ZAGRANICZNYM"
 7. DZIĘGIELEWSKA ZOFIA "ABC PORZĄDKÓW DOMOWYCH"
 8. PORADNIK "W DOMU I W RODZINIE" red. B. Stąporek
 9. PORADNIK "NA RYNKU PRACY" red. B. Stąporek
 10. PORADNIK "W ŻYCIU PUBLICZNYM" red. B. Stąporek
 11. PORADNIK "GDZIE SZUKAĆ POMOCY, RADY I WSPARCIA" red. B. Stąporek (2 egz.)
 12. PORADNIK "W WOLNYM CZASIE DLA RODZINY" (robótki) M. Dutkiewicz
 13. SZAFRANIEC/BACZEWSKA "SEKRET MIŁOŚCI"
 14. ANDY COLLINS "MOWA CIAŁA"
 15. PORADNIK DLA KOBIET "PRAWA PACJENTA PRAWAMI KOBIET" (10 egz.)
 16. SHARPE ROBERT "BROŃ SWOICH INTERESÓW - STRATEGIE SUKCESU"
 17. PORADNIK "KOBIETY W BIZNESIE" red. Joanna Zięba
 18. ANISIMOWA SWIEŁANA "KOBIETY NAPRZÓD"
 19. DR. OETKER "TORTY PYSZNE I WYKWINTNE"

BROSZURY

 1. "ŻYCIE Z CUKRZYCĄ TYPU 2 " (3 egz.)
 2. "ZDROWIE ZNACZY ŻYCIE" - informacje dla kobiet przed 35 rokiem życia
 3. "ZDROWIE ZNACZY ŻYCIE" - informacje dla kobiet po 35 roku życia (4 egz.)
 4. ROUSSEL A. M. "BROSZURA EDUKACYJNA", CZ. I i II
 5. "CUKRZYCA TYPU 2 - WYZWNIE DLA...", CZ. I
 6. DZIENNICZEK SAMOKONTROLI CHOREGO NA CUKRZYCĘ 2
 7. SANDRA, ZESZYT SPECJALNY - DZIANINY DLA DZIECI
 8. BURDA SPECIAL "WZORY I SPLOTY"
 9. STRICK AND SCHICK "42 SWETRY I ŻAKIETY"

PSYCHOLOGIA, ALKOHOLIZM, PRZEMOC

 1. BRETT DORIS "OPOWIADANIA DLA TWOJEGO (nieco starszego) DZIECKA", CZ. 2
 2. CZERNIKIEWICZ WIESŁAW "WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE DZIECI"
 3. ECKARDT HANSHENNING "SŁUŻBA PSYCHOLOGICZNA"
 4. GLASSER WILLIAM "W ŻYCIU MOŻESZ WYBIERAĆ"
 5. HORNEY KAREN "NERWICA A ROZWUJ CZŁOWIEKA"
 6. ILG FRANCES "ROZWÓJ PSYCHICZNY DZIECKA 10-14 LAT", CZ. 2
 7. JANICKE CHRISTA "MOJE ŻYCIE MUSIAŁO POCZEKAĆ"
 8. MADANES CLOE "SEKS, MIŁOŚĆ, PRZEMOC"
 9. MARGOLIS ALINA "ZESPÓŁ DZIECKA MALTRETOWANEGO"
 10. MAXWELL RUTH "DZIECI, ALKOHOL, NARKOTYKI"
 11. MIETZEL GERD "WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII"
 12. PACEWICZ ALICJA "JAK POMÓC DZIECKU NIE PIĆ"
 13. RUDNIAŃSKI RADOSŁAW "SPOSOBY ISTNIENIA"
 14. SALBER PATRICIA " O PRZEMOCY DOMOWEJ"
 15. STIERLIN H. "PIERWSZY WYWIAD Z RODZINĄ"
 16. SZTANDER WANDA "POZA KONTROLĄ"
 17. BIURO NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W WIEDNIU "STRATEGIA POSTĘPOWANIA Z PRZEMOCĄ W RODZINIE" PODRĘCZNIK (pr. zbiorowa)
 18. PACEWICZ ALICJA "O NADUŻYCIACH SEKSUALNYCH WOBEC DZIECI"

BROSZURY

 1. MELLIBRUDA JERZY "TAJEMNICE ETOH"
 2. "DZIECI ALKOHOLIKÓW"
 3. "INFORMATOR" (PARPA)
 4. PORADNIK DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE" (PARPA)
 5. "ALKOHOL I KIEROWCA" (PARPA)
 6. "PUŁAPKA WSPÓŁUZALEŻNIENIA" red. W. Sztander
 7. "RODZINA Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM" red. W. Sztander
 8. "DZIECKO W SZPITALU"
 9. PLACÓWKI ODWYKOWE WOJ. GDAŃSKIEGO
 10. CAST - E. Grudziak Sobczyk i J. Morawski
 11. "ALKOHOLIZM" - ksiądz J. L. Kellerman

INFORMATORY

 1. "TRZECI SEKTOR W UNII EUROPEJSKIEJ", 1998
 2. "PRZEWODNIK DLA ORGANIZACJ POZARZĄDOWYCH", wyd. KLON/JAWOR 2000
 3. "INDEKS ORGANIZACJI KOBIECYCH W POLSCE", wyd. OŚKA 1998
 4. "INDEKS ORGANIZACJI KOBIECYCH W POLSCE", wyd. OŚKA 2000
 5. "INFORMATOR O ORGANIZACJACH I INICJATYWACH KOBIECYCH W POLSCE", wyd. Centrum Promocji Kobiet 1993
 6. "INFORMATOR O ORGANIZACJACH I INICJATYWACH KOBIECYCH W POLSCE", wyd. Centrum Promocji Kobiet 1995
 7. ANEKS, AKTUALIZACJE, AKTUALNOŚCI - INFORMATOR O ORGANIZACJACH I INICJATYWACH KOBIECYCH W POLSCE, wyd. Centrum Promocji Kobiet 1997
 8. INFORMATOR O ORGANIZACJACH I INICJATYWACH KOBIECYCH W POLSCE, wyd. Centrum Promocji Kobiet 1997
 9. FUNDACJA BATOREGO - INFORMATOR (2 egz.)
 10. STOWARZYSZENIE WSOCHDNIO-ZACHODNIA SIEĆ WSPÓŁPRACY KOBIET, NEWW POLSKA
 11. SPRAWOZDANIE 1996 - FUNDACJA BATOREGO
 12. BIULETYN IFORMACYJNY - FUNDACJA KRZYŻOWA, 1998
 13. DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO - FUNDACJA KRZYŻOWA
 14. BIULETYN IFORMACYJNY - FUNDACJA KRZYŻOWA, WIOSNA 1999
 15. BIULETYN IFORMACYJNY - FUNDACJA KRZYŻOWA, LATO 1999
 16. BIULETYN IFORMACYJNY - FUNDACJA KRZYŻOWA, LATO/JESIEŃ 2000
 17. BIULETYN IFORMACYJNY - FUNDACJA KRZYŻOWA, LATO/JESIEŃ 2001
 18. INFORMATOR OŚKI - 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
 19. WYBRANE KRAJOWE FUNDUSZE PUBLICZNE DOSTĘPNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POLCE, 1996-1998
 20. FUNDACJA BATOREGO - 10 LAT FUNDACJI", SPRAWOZDANIE, 1997
 21. KATALOG FIRM PRODUKCYJYCH (woj. gdańskie), 1993
 22. GDAŃSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW, 1997
 23. I BAŁTYCKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH - UCZESTNICY, 1998
 24. ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - DOŚWIADCZENIA ZACHODNIE A SYTUACJA W POLSCE, 1992

BROSZURY

 1. PHARE AND TACIS LIEN PROGRAMME (fotokopia):
 2. PROGRAM POMOCY DLA GRUP W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI (po polsku)
 3. SINGLE APPLICATION FORM (po angielsku)
 4. POLITECHNIKA GDAŃSKA - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO
 5. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA GDAŃSKIEGO 1994/1995
 6. GENDER
 7. WYKAZ ORGANIZACJI I RUCHÓW KOBIECYCH W POLSCE
 8. FUNDACJA BATOREGO "BIULETYN" CZERWIEC 1998
 9. FUNDACJA BATOREGO "BIULETYN" LIPIEC 1998
 10. DEMOKRATYCZNA UNIA KOBIET 1990-2000
 11. "RUMIA" - miesięcznik, nr-y 3, 4, 5 /2000

RÓWNY STATUS

 1. "INSTYTUCJONALNE MECHANIZMY NA RZECZ AWANSU KOBIET W PAŃSTWACH EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ" RAPORT REGIONALNY, STOWARZYSZENIE KOBIET, PEKIN 1995 (6 egz.)
 2. "METODOLOGIA BADAŃ NACECHOWANYCH WRAŻLIWOŚCIĄ NA SPOŁECZNO-KULTUROWĄ TOŻSAMOŚĆ PŁCI", AMNESTY (11 egz.)
 3. "PLATFORMA DZIAŁANIA", PEKIN 1995
 4. "SAME O SOBIE" - SPOŁECZNY KOMITET ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, PEKIN 1995
 5. RAPORT NA IV ŚWIATOWĄ KONFERENCJĘ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWACH KOBIET, PEKIN 1995 (Pełnomocnik Rządu ds. Rodziny i Kobiet)
 6. KOBIETY, EKOLOGIA I NOWE WZORY KONSUMPCJI (materiały z konferencji), PEKIN 1995
 7. RAPORT O SYTUACJI POLSKICH RODZIN, 1995 (Pełnomocnik Rządu ds. Rodziny i Kobiet)
 8. ZDROWIE REPRODUKCYJNE KOBIET W POLSCE - RAPORT FEDERACJI NA RZECZ KOBIET..., 1997 (3 egz.)
 9. PRAWA I ZDROWIE REPRODUKCYJNE (1998) I SEKSUALNE (2001) - PRZEWODNIK, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
 10. SYTUACJA KOBIET WIEJSKICH W ŚWIELTLE BADAŃ INSTYTUTU EKONOMII ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ, Kancelaria Sejmu, BSE 1994
 11. FEMINIZM. NIERÓWNOŚĆ PŁCI, Kancelaria Sejmu, BSE 1994
 12. KONWENCJA O ELIMINACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET, Kancelaria Sejmu, BSE
 13. WYBRANE ASPEKTY SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ, Kancelaria Sejmu, BSE 1994
 14. SPRAWY KOBIET NA FORUM MIĘDZYNARODOWYM, Kancelaria Sejmu, BSE 1994
 15. KOBIETY W BADANIACH GUS, Kancelaria Sejmu, BSE 1994
 16. KOBIETY W WYBORACH DO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, Kancelaria Sejmu, BSE 1994
 17. KOBIETY TEŻ POTRAFIĄ (2 egz.)
 18. USTAWA ANTYABORCYJNA W POLSCE - FUNKCJONOWANIE, SKUTKI SPOŁECZNE, POSTAWY I ZACHOWANIE - RAPORT, 2000
 19. PEKIN +5 - RAPORT..., Stowarzyszenie Kobiet na rzecz Równego Statusu Płci
 20. "PIEKŁO KOBIET" Historie współczesne, Federacja na rzecz Kobiet... (2 egz.)
 21. DYSKRYMINACJA KOBIET W POLSCE, Lipiec 1999, Federacja na rzecz Kobiet... (4 egz.)
 22. RZECZNICTWO W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI PRZERYWANIA CIĄŻY: STUDIUM JEDENASTU KRAJÓW, red. B. Klugman, D. Budlender

RYNEK PRACY

 1. WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI JAKO ISTOTNY CZYNNIK PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU", materiały do dyskusji, 1994 (2 egz.)
 2. "ZWALCZANIE DŁUGOTRWAŁEGO BEZROBOCIA W EUROPIE", FUNDACJA 1992
 3. "BEZROBOCIE W GDAŃSKU - 5 LAT", 1993 - 1997
 4. ADRESY BIUR PRACY (3 egz.)
 5. "ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH", od stycznia 1995
 6. "JAK ZNALEŹĆ ODPOWIEDNIĄ PRACĘ", 1995 (3 egz.)
 7. "JAK ZNALEŹĆ ODPOWIEDNIĄ PRACĘ", 1997 (12 egz.)
 8. "URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA GDAŃSKIEGO I ICH PARTNERZY NA RYNKU PRACY" (12 egz.)
 9. "... NA RYNKU PRACY" - poznaj swoje prawa, 1998 (5 egz.)
 10. "RYNEK PRACY" - miesięcznik Krajowego Urzędu Pracy
 11. SEMINARIUM, PT. "DZIAŁANIA URZĘDÓW PRACY W SFERZE ZATRUDNIENIA I PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W PERSPEKTYWIE INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ", 1998
 12. PREZENTACJA DZIAŁAŃ I OSIĄGNIĘĆ URZĘDÓW PRACY NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA GDAŃSKIEGO W MININYM 5-LECIU", 1998
 13. FEDERACJA NA RZECZ KOBIET I PLANOWANIA RODZINY:
 14. ABORCJA
 15. ANTYKONCEPCJA
 16. ZDROWIE REPRODUKCYJNE KOBIET
 17. EDUKACJA SEKSUALNA W SZKOLE
 18. KOBIETY W DOBIE AIDS
 19. STERYLIZACJA
 20. "CZTERDZIESTKA: - pismo STOWARZYSZENIA KOBIET POLSKICH PO 40-CE, 1998
 21. BURT SHELLEY "PREPARING FOR INTERVIEWS - JAK ZDOBYC PRACĘ"
 22. BUDNIK ROLAND "POŚREDNICTWO PRACY"

WIERSZE

 1. PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA MARIA "SMAK MIŁOŚCI"
 2. OSIECKA AGNIESZKA "SENTYMENTY"
 3. "SOUVENIR - WIERSZE O MIŁOŚCI"

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

 1. "W KIERUNKU PODMIOTOWOŚCI REGIONALNEJ", SEJMIK SAMORZĄDOWY, Pomorze Gd. 1994 - 1998
 2. "1000-LECIE MIASTA GDAŃSKA. INWESTYCJE", Zarząd Miasta Gdańska
 3. "PLAN ZADAŃ NA ROK 1997 ZWIAZANYCH Z REALIZACJĄ PLANÓW OBCHODÓW 1000-LECIA GDAŃSKA"
 4. "PRZYGOTOWNIA DO OBCHODÓW 1000-LECIA GDAŃSKA" - Realizowane działania i projekty
 5. DOCHODY I WYDATKI SEKTORA RZĄDOWEGO NA OBSZARZE WOJ. GDAŃSKIEGO W 1995 ROKU
 6. URZĄD MIASTA GDAŃSKA - INFORMACJA (dot. Milenium)
 7. MATERIAŁY NA SESJĘ SSWG: 29.01.1996, 22.04.1996, 17.06.1996
 8. BIULETYN INFORMACYJNY O STANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WOJ. GDAŃSKIEGO W 1995 ROKU
 9. BIULETYN INFORMACYJNY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU: 1/7 (1995), 2/8 (1995), 2/11 (1996)
 10. I BAŁTYCKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH
 11. "POMOST" - PISMO SAMOPOMOCY, FIP BALTICA 1998
 12. RAPORT O POLITYCE REGIONALNEJ, CUP 1995
 13. PROCESY ZRÓŻNICOWAŃ REGIONALNYCH W LATACH 1990-1994, CUP 1995
 14. "GDAŃSK 997-1997" - komplet broszur milenijnych