Raport merytoryczny za rok 2015

Działalność » Raporty » Raport merytoryczny za rok 2015

Demokratyczna Unia kobiet krzyczy, że PRZEMOC DOMOWA JEST PRZESTĘPSTWEM!!!!

Każdego roku w Polsce dochodzi do kilkuset zabójstw na tle przemocy w rodzinie. Pojęciem” przemoc domowa ”określa się każde zachowanie wobec osoby bliskiej, które podejmowane jest w celu utrzymania nad nią władzy i kontroli. Jak pokazują statystyki policyjne sądowe, w 95-98% przypadków sprawcami przemocy są mężczyźni?! Przemoc domowa może przyjmować różne formy: od przemocy fizycznej przez przemoc psychiczną i seksualną, aż do ekonomicznej. Przemoc domowa jest zjawiskiem powtarzającym się i długotrwałym. Zdarza się, że kończy się tragicznie – zabójstwem oprawcy lub morderstwem ofiary. Szacuje się, że przemocy domowej ze strony męża lub partnera doświadcza na jakimś etapie życia blisko jedna trzecia kobiet w Polsce. Znęcanie się nad rodziną jest najczęściej popełnianym przestępstwem w naszym kraju. Wbrew temu, co się powszechnie sądzi, przemoc domowa nie jest zjawiskiem dotyczącym wyłącznie rodzin z niższych warstw społecznych. Nasze obserwacje wskazują, że mężczyźni, którzy stosują przemoc domową wobec swoich bliskich, pochodzą ze wszystkich grup społecznych i zawodowych. Przemoc w rodzinie może wystąpić na początku nowego związku jak i po wielu latach wspólnego życia. Przekonałyśmy się, że mężczyźni stosujący przemoc nie zawsze są alkoholikami, ani też osobami zaburzonymi psychicznie czy emocjonalnie. Głównym motywem, dla którego mężczyźni dopuszczają się aktów przemocy wobec swoich partnerek jest dążenie do utrzymania nad nimi władzy. Trzeba koniecznie zmienić prawo, edukować społeczeństwo. Przepisy są, ale niewprowadzane w życie. Sądy codziennie łamią na Sali sądowej. Jest więcej schronisk dla zwierząt niż dla kobiet bitych i poniewieranych. Trzeba edukować policję – oni muszą wiedzieć, że przemoc w rodzinie to nie sprawa prywatna, a przestępstwo. Trzeba zmusić policję do zakładania NIEBIESKICH KART (ciągle odmawiają). Trzeba z tym walczyć, bo giną kobiety, mężczyźni i dzieci. Ręce mają być do pracy, do tworzenia, do głaskania, do dawania, a nie do bicia. Zorganizowałyśmy „czujność sąsiedzką” - program, który pobudza sąsiadów do działania. Zorganizowałyśmy KAMPANIĘ BIAŁEJ WSTĄŻECZKI (zachęcanie mężczyzn do wspólnego działania przeciw przemocy). Prosimy – nie potępiajcie kobiet, które nie odchodzą lub wracają do prześladowcy. Robią to, dlatego, że są same, że system nie pomaga, a mąż może tak sponiewierać, że nie mogą myśleć samodzielnie. W walkę z przemocą musi być zaangażowane całe społeczeństwo. Muszą ze sobą współpracować policja, prokuratura, sądy, organizacje pozarządowe, sąsiedzi, rodzina – wszyscy – jak jeden mąż. Okazuje się, że potrafimy przeciwstawić się wojnom na świecie, a nie potrafimy przeciwstawić się wojnom domowym, rodzinnym, które mamy obok siebie. Często też bywa, że kobiety, które się bronią zamyka się w więzieniu - wiemy coś na ten temat, bo od lat współpracujemy z ARESZTEM ŚLEDCZYM w Ostródzie Trzeba koniecznie wprowadzić program przeciw przemocy do szkół, do programu szkolnego, żeby dzieci wiedziały, że można żyć inaczej, lepiej, milej. Uczyć jak rozpoznać przemoc. Kobiety natomiast trzeba wspierać, żeby miały, dokąd odejść, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Kobiety maltretowane muszą umieć otworzyć drzwi ludziom, którzy pomagają.


Opublikowano dnia: 2015-12-21 11:17:48