Demokratyczna Unia Kobiet - Gdańsk

Raport merytoryczny za rok 2015

24.03.2016
 

Każdego roku w Polsce dochodzi do kilkuset zabójstw na tle przemocy w rodzinie. Pojęciem” przemoc domowa ”określa się każde zachowanie wobec osoby bliskiej, które podejmowane jest w celu utrzymania nad nią władzy i kontroli. Jak pokazują statystyki policyjne sądowe, w 95-98% przypadków sprawcami przemocy są mężczyźni?! Przemoc domowa może przyjmować różne formy: od przemocy fizycznej przez przemoc psychiczną i seksualną, aż do ekonomicznej. Przemoc domowa jest zjawiskiem powtarzającym się i długotrwałym. Zdarza się, że kończy się tragicznie – zabójstwem oprawcy lub morderstwem ofiary. Szacuje się, że przemocy domowej ze strony męża lub partnera doświadcza na jakimś etapie życia blisko jedna trzecia kobiet w Polsce.

Ciąg dalszy: Demokratyczna Unia kobiet krzyczy, że PRZEMOC DOMOWA JEST PRZESTĘPSTWEM!!!!

Demokratyczna Unia Kobiet - Gdańsk, Raport merytoryczny za rok 2015 - http://www.www.duk.gdansk.pl/index.php?artname=stories&artmid=content&id=356