Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza dotycząca wychowania przedszkolnego

10.02.2010 Temat: Edukacja

Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczyna akcję zbierania podpisów pod Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą dotyczącą upowszechnienia wychowania przedszkolnego.

Chcemy, aby każde dziecko w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania i zasobności portfela rodziców, miało zapewnione miejsce w przedszkolu. Aby to osiągnąć, konieczna jest zmiana finansowania edukacji przedszkolnej. Związek Nauczycielstwa Polskiego proponuje objęcie wychowania przedszkolnego subwencją oświatową. ZNP proponuje również, aby prawo do wychowania przedszkolnego miały dzieci już od drugiego roku życia. W środę, 10 lutego 2010 r. o godz. 11.00 zapraszamy na konferencję prasową, podczas której zaprezentujemy założenia Inicjatywy Ustawodawczej.

Raport merytoryczny za 2009

4.02.2010 Temat: Raporty własne

RAPORT MERYTORYCZNY ZA ROK 2009

 

Demokratyczna Unia kobiet krzyczy, że PRZEMOC DOMOWA JEST PRZESTĘPSTWEM!!!!

 

Każdego roku w Polsce dochodzi do kilkuset zabójstw na tle przemocy w rodzinie. Pojęciem „przemoc domowa” określa się każde zachowanie wobec osoby bliskiej, które podejmowane jest w celu utrzymania nad nią władzy i kontroli. Jak pokazują statystyki policyjne sądowe, w 95 - 98% przypadków sprawcami przemocy są mężczyźni. Przemoc domowa może przyjmować różne formy: od przemocy fizycznej przez przemoc psychiczną i seksualną, aż do ekonomicznej. Przemoc domowa jest zjawiskiem powtarzającym się i długotrwałym. Zdarza się, że kończy się tragicznie – zabójstwem oprawcy lub morderstwem ofiary. Szacuje się, że przemocy domowej ze strony męża lub partnera doświadcza na jakimś etapie życia blisko jedna trzecia kobiet w Polsce. Znęcanie się nad rodziną jest najczęściej popełnianym przestępstwem w naszym kraju. Wbrew temu, co się powszechnie sądzi, przemoc domowa nie jest zjawiskiem dotyczącym wyłącznie rodzin z niższych warstw społecznych. Nasze obserwacje wskazują, że mężczyźni, którzy stosują przemoc domową wobec swoich bliskich, pochodzą ze wszystkich grup społecznych i zawodowych. Przemoc w rodzinie może wystąpić na początku nowego związku, jak i po wielu latach wspólnego życia. Przekonałyśmy się, że mężczyźni stosujący przemoc nie zawsze są alkoholikami, ani też osobami zaburzonymi psychicznie czy emocjonalnie. Głównym motywem, dla którego mężczyźni dopuszczają się aktów przemocy wobec swoich partnerek, jest dążenie do utrzymania nad nimi władzy. Trzeba koniecznie zmienić prawo, edukować społeczeństwo. Przepisy są, ale nie wprowadzane w życie. Sądy codziennie łamią na Sali sądowej. Jest więcej schronisk dla zwierząt niż dla kobiet bitych i poniewieranych. Trzeba edukować policję – oni muszą wiedzieć, że przemoc w rodzinie to nie sprawa prywatna, a przestępstwo. Trzeba zmusić policję do zakładania NIEBIESKICH KART (ciągle odmawiają). Trzeba z tym walczyć, bo giną kobiety, mężczyźni i dzieci. Ręce mają być do pracy, do tworzenia, do głaskania, do dawania, a nie do bicia. Zorganizowałyśmy „czujność sąsiedzką” - program, który pobudza sąsiadów do działania. Zorganizowałyśmy KAMPANIĘ BIAŁEJ WSTĄŻECZKI (zachęcanie mężczyzn do wspólnego działania przeciw przemocy). Prosimy – nie potępiajcie kobiet, które nie odchodzą lub wracają do prześladowcy. Robią to dlatego, że są same, że system nie pomaga, a mąż może tak sponiewierać, że nie może myśleć samodzielnie. W walkę z przemocą musi być zaangażowane całe społeczeństwo. Muszą ze sobą współpracować policja, prokuratura, sądy, organizacje pozarządowe, sąsiedzi, rodzina – wszyscy – jak jeden mąż. Okazuje się, że potrafimy przeciwstawić się wojnom na świecie, a nie potrafimy przeciwstawić się wojnom domowym, rodzinnym, które mamy obok siebie. Często też bywa, że kobiety, które się bronią, zamyka się w więzieniu - wiemy coś na ten temat, bo od lat współpracujemy z ARESZTEM ŚLEDCZYM w Ostródzie Trzeba koniecznie wprowadzić program przeciw przemocy do szkół, do programu szkolnego, żeby dzieci wiedziały, że można żyć inaczej, lepiej, milej. Uczyć jak rozpoznać przemoc. Kobiety natomiast trzeba wspierać, żeby miały dokąd odejść, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Kobiety maltretowane muszą umieć otworzyć drzwi ludziom, którzy pomagają. Demokratyczna Unia Kobiet jest kołem ratunkowym dla kobiet z przemocy, w sytuacji pogubienia i niejasności. Naszym celem jest danie oparcia, empatii, zrozumienia, wyjaśnienia i pomocy prawnej. Bardzo często jesteśmy pierwszymi osobami w życiu kobiety, które prosi o pomoc, a pomoc nasza prowadzi do odzyskania przez nie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących ich własnego życia… Ofiary przemocy, które uzyskały wsparcie w pierwszym kontakcie, są bardziej gotowe do podjęcia kroków prawnych, są także bardziej konsekwentne w działaniach zmierzających do powstrzymania przemocy. My określamy jasno cel: zawsze jest to zatrzymanie przemocy, a nie np. zemsta czy oddanie sprawiedliwości.. Wychodzimy z założenia, że udana pomoc to taka, która doprowadziła do ustania przemocy. Nie dążymy do kompromisu - nie jest naszym celem, by sprawca bił mniej, lecz by nie bił wcale. W naszym pomaganiu ofiarom przemocy mamy dwa rodzaje wsparcia: indywidualne i społeczne. Naszą podstawową zasadą jest uważne słuchanie bez oceny i komentarzy. Bardzo sprawdza się metoda „małych kroków”. Ważne jest, by kobiety wiedziały, czego chcą, w jakim kierunku zmierzają i do czego jest im to potrzebne, bo dopiero wtedy ich działanie będzie skuteczne i konstruktywne. Innym naszym zadaniem jest pomoc w pisaniu pism procesowych, wniosków, pozwów, podań i odwołań. Przygotowanie uczestnictwa w procesach sądowych. Jednak po 20 latach działalności jesteśmy pewne, że najważniejszym krokiem jest uniezależnienie ekonomiczne od sprawcy przemocy i dlatego pomagamy znaleźć pracę, zdobyć nowy zawód, nauczyć pracy z komputerem. Prowadzimy również szkolenia na temat: „Poznaj Swoje Prawa” czy „Jak Skutecznie Szukać Pracy”. Robimy to dlatego, że przychodzą do nas kobiety z syndromem wyuczonej bezradności. Dlatego same muszą ustalić swoje CELE, POTRZEBY I DECYZJE, a my kierujemy ich energię na egzekwowanie istniejących przepisów prawa i na rzetelnym monitorowaniu naszej klientki.

Pamiętajmy, że tam, gdzie są zamknięte drzwi, może być otwarte okno. Zawsze dajemy nadzieję.

 

W roku 2009 zorganizowałyśmy …

13 kursów „OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA”, po których nowy zawód i możliwość zatrudnienia otrzymały 104 osoby.

11 szkoleń KLUB PRACY, na których przeszkoliłyśmy 120 osób z zakresu właściwego poszukiwania pracy.

Udzielono 415 porad prawnych, 845 porad socjalnych i obywatelskich, 16 porad z dietetyki i zdrowego żywienia, 86 porad telefonicznych, 16 porad komputerowych.

W 2009 roku odwiedziło nas ok. 1500 osób.

 

WYRÓŻNIENIA "ZŁOTY TELEFON" 2009

Zespół Pogotowia „Niebieska Linia” IPZ już dziewiąty raz przyznał wyróżnienia „Złoty Telefon”.

„Złoty telefon” to wyróżnienie przyznawane osobom, które szczególnie przyczyniły się w ostatnim okresie do zmian społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub ze szczególnym zaangażowaniem stawały w obronie osób krzywdzonych. Pierwszy raz zostało przyznane w 1995 roku podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Przeciw Przemocy w Rodzinie. Do tej pory wyróżniono 15 instytucji i 86 osób.

Laureatami nagrody w 2009 roku są:

 1. Renata Berent-Mieszczanowicz (Wrocław, Warszawa)
 2. Izabela Jaruga-Nowacka (Warszawa)
 3. Marek Kolinski (Bydgoszcz)
 4. Joanna Piotrowska (Warszawa)
 5. Grażyna Pisarczyk (Kielce)
 6. Magdalena Radzewicz (Starogard Gdański)
 7. Dariusz Socha-Lewandowski (Rzeszów)

Prośba Akademii Medycznej

18.09.2009 Temat: Zdrowie

Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą kontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. W/w służby zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.

Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił na liście kontaktów osobę, z którą należy się skontaktować w nagłych wypadkach. Numer takiej osoby należy zapisać pod międzynarodowym skrótem ICE (in Case of Emergency). Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wymagałoby następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd.

Oznakowanie zdecydowanie ułatwiłoby prace wszystkim służbom ratowniczym. Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić życie. Akcja ma zasięg europejski.

Wpiszcie ten numer teraz do swojej komórki bo potem zapomnicie i prześlijcie ten e-mail dalej, dzięki temu możemy ocalić komuś życie!

Nadanie statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta

10.09.2009 Temat: Prawo

Prezes Rady Ministrów nadał statut Biuru Rzecznika Praw Pacjenta Ogłoszono to w Monitorze Prawa nr 57, poz. 778: Zarządzenie nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta. (Obowiązuje od 8 września 2009).

Statut można przeczytać pod adresem: http://www.lex.com.pl/serwis/pdf/m09778.pdf

Gabinet Psychologiczny Justyna Włodarczyk

10.09.2009 Temat: Reklama

Pracuję z osobami dorosłymi, które:

- Przeżywają lęk i niepokój, utrudniający ich codzienne funkcjonowanie
- Cierpią na depresję
- W relacjach z innymi przeżywają napięcia i konflikty
- Swoje związki odbierają jako mało satysfakcjonujące, pełne napięć i bólu
- Utraciły nadzieję lub sens życia
- Przeżywają kryzys życiowy
- Nie są w stanie poradzić sobie z utratą bliskiej osoby
- Doświadczają konsekwencji urazowej sytuacji
- Cierpią na uporczywe dolegliwości natury somatycznej, pomimo braku medycznych przyczyn
- Są uzależnione od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki)
- Cierpią z powodu nadużywania substancji psychoaktywnych przez kogoś bliskiego (rodzica, partnera, przyjaciela)

Zapraszam osoby, które aktualnie przeżywają różne trudności oraz te, które chcą pracować nad swoim rozwojem, by lepiej zrozumieć siebie i innych.

Gabinet Psychologiczny Justyna Włodarczyk
Wrocław, ul. Inżynierska 72a/2
tel. 695 36 50 15
mail: justyna.wlodarczy1@wp.pl
http://strona.jwlodarczyk.nazwa.pl/

POLSKA NIE JEST KRAJEM DLA LUDZI STARYCH

8.09.2009 Temat: Równouprawnienie

Felieton Lucyny Orłowskiej

W Polsce pomimo funkcjonowania różnych form opieki instytucjonalnej (domy pomocy społecznej dla osób sprawnych i dla przewlekle chorych, zakłady opiekuńczo – lecznicze, opiekuńczo – pielęgnacyjne, domy dziennego pobytu), brakuje instytucji, które zajmowałyby się chorymi wracającymi ze szpitala lub zapobiegały przedwczesnej hospitalizacji. Zbyt słabo rozwinięta współpraca pomiędzy placówkami opieki zdrowotnej i pomocy społecznej jest przyczyną braku sprawnie działającej opieki środowiskowej (brak wykształconych opiekunek środowiskowych), która powinna prowadzić do tego, aby stary człowiek, jak najdłużej pozostał w swoim środowisku domowym.

Ludzie starzy niezależnie od swojego statusu materialnego powinni mieć możliwość skorzystania ze świadczenia opiekuńczego udzielanego przez opiekunkę środowiskową w swoim mieszkaniu. Opiekunka może pomóc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, pielęgnacji, opieki higienicznej i zapewnić kontakty z otoczeniem. Trzeba pamiętać, że jedna czwarta populacji w podeszłym wieku - to inwalidzi. W Polsce 30% osób powyżej 60 roku życia ma trudności z samoobsługą i poruszaniem się, 75% ludzi starych korzysta z jakiejś formy pomocy ze strony dzieci, co piąty otrzymuje wsparcie od organizacji lub instytucji, co piąty także od krewnych i sąsiadów. Zasadności działań przygotowujących do starości i wspomagających ludzi starszych i chorych dowodzi fakt, że ludność w wieku 65 lat i więcej stanowi około 10% ludności naszego kraju i ciągle rośnie. W naszym kraju zdecydowanie nie dba się o ludzi starszych, nie podejmuje się wystarczających starań, by ich życie było łatwiejsze i wolne od trosk. To dla tych właśnie ludzi szczególnie konieczne jest kształcenie odpowiedniego personelu, ludzi posiadających nie tylko wyuczone umiejętności, ale również odpowiednią osobowość.

Marzy mi się opieka tak zorganizowana, aby osoby starsze miały do dyspozycji również KLUBY ŚRODOWISKOWE, w których organizowane będą jakieś spotkania, zajęcia, warsztaty, a jeżeli znajdą odpowiedni dom opieki, to żeby mogli zabrać własne meble, psa czy kota. Największym problemem przebywania w domu opieki jest RUTYNA I MEDYKALIZACJA życia codziennego. Często obsługiwani są tylko obłożnie chorzy, a zaniedbuje się potrzeby zdrowszych pensjonariuszy. W niektórych tylko domach pozwala się osobom zdrowszym zadbać o ogród, mieć jakieś zwierzątko domowe, przyjmować gości, także z dziećmi. Jeżeli mieszkańcy takich placówek pozbawieni są możliwości podejmowania podstawowych decyzji dotyczących ich życia, czują się zdezorientowani, ale kiedy mogą zajmować się choćby swoim psem lub w jakikolwiek inny sposób ćwiczą pamięć, są bardziej sprawni. Starsze, samotne osoby zwykle wolą mieszkać we własnych domach tak długo, jak tylko to możliwe, ale brakuje niezbędnych służb i organizacji zajmujących się tym problemem. Niektórzy wszakże chętnie skorzystaliby z domów opieki, gdyby były w nich lepsze warunki.

 

PORADY PRAWNE

4.08.2009 Temat: Zmiany w serwisie

PONIEDZIAŁKI OD GODZ. 13:00 - 17:00
WTORKI OD GODZ. 12:00 - 16:00
ŚRODY OD GODZ. 13:00 - 17:00
CZWARTKI OD GODZ. 11:00 - 15:00
PIĄTEK TELEFONICZNE I "MAILOWE".

PORADY SOCJALNE I OBYWATELSKIE
PONIEDZIAŁKI OD GODZ. 13:00 DO 17:00
WTORKI 0D GODZ. 12:00 DO 16:00
ŚRODY OD GODZ. 13:00 DO 17:00
CZWARTEK OD GODZ. 11:00 DO 15:00

PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA - INTERWENCJE I POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH (TELEFONICZNA) - TEL. 512 353 504, DYŻURUJE LUCYNA ORŁOWSKA

Projekt „Parlamentu Obywatelskiego” (Wojciech Baluch)

30.07.2009 Temat: Równouprawnienie

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy przedstawić Państwu projekt „Parlamentu Obywatelskiego”, który otworzyliśmy około trzech miesięcy temu w Internecie. Jest to pierwszy w świecie demokracji zachodnich wirtualny parlament, który przy wykorzystaniu możliwości technologii Internetowych zmierza do zwiększenia zaangażowania społeczeństwa w proces tworzenia prawa, politycznego dyskursu, ale także obywatelskich inicjatyw.

Prezentując nasz projekt, zapraszamy także Państwa Instytucję do współpracy oraz uczestnictwa w rozwoju e-demokracji w Polsce.


Czym jest nasz parlament, jakie możliwości otwiera:


 1. Miejscem, w którym obywatele mogą decydować, które z ważnych ustaw powinny być przyjęte, a które odrzucone. Kilka razy w miesiącu zarejestrowani użytkownicy mogą głosować nad projektami najważniejszych ustaw zanim zrobią to posłowie w realnym sejmie. Wyniki głosowania e-posłów, przesyłane są do biur poselskich oraz mediów.

 2. Przestrzenią debaty publicznej. Sprawny system komentarzy, blogów oraz forum pozwala na prowadzenie dyskusji nad ważnymi kwestiami politycznymi oraz społecznymi. Szczególną rolę pełni możliwość zadawania publicznych pytań do zarejestrowanych posłów, na które ci odpowiadają.

 3. Watchdogiem, który pozwala łatwo śledzić to jak głosują posłowie, dostarczają równocześnie innowacyjnych narzędzi pozwalających porównywać głosowania internautów z głosowaniami posłów (specjalny algorytm zgodności)

 4. Portalem społeczności zainteresowanych polityką oraz działalnością obywatelską.

 5. Źródłem informacji i opracowań.


Projekt znajduje się w początkowej fazie rozwoju i stanowi realizację jedynie podstawowych funkcji większej całości, jaką zaprojektowaliśmy w naszym planie. Chętnie poznamy więc Państwa opinię oraz komentarze dotyczące portalu. Będzie nam również miło, jeśli zechcą Państwo włączyć się w życie naszej strony zakładając na nim swoje forum, w przyszłości zaś także profil organizacji (ta funkcja znajduje się dopiero w opracowaniu). Ze względu na informacyjną część portalu, bardzo pomocne będą dla nas Państwa komentarze do poddanych pod głosowania projektów ustaw oraz teksty ekspertów wyjaśniające ich sens lub spierające się o ich pożądaną wartość dla kraju. Państwa głos w dyskusjach będzie nieocenionym wsparciem dla naszej inicjatywy.


Jak działają poszczególne funkcje:


Ad. 1 Głosować nad projektem ustawy mogą jedynie osoby zarejestrowane. Głosowanie kończy się najpóźniej na 3 dni przed sejmowym. Wyniki głosowania e-posłów prezentowane są na bieżąco oraz z rozbiciu na poszczególne kategorie (miejsce zamieszkania, zawód etc.)

www.nasz-parlament.pl/glosowanie


Ad. 2 Debata rozwija się pod artykułami, na forum oraz blogach. W przyszłości planujemy uruchomić specjalny system „ścieżeg dialogowych”, które ułatwią śledzenie sporów toczonych przez blogerów. Pytania do posłów zadawane są na specjalnych forach posłów. Są one moderowane ze względu na kulturę wypowiedzi oraz jej merytorykę. Pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy. Oceny czy komentarze do działalności posła mogą być zamieszczane w innych działach forum.

Przykładowe forum posła:

www.nasz-parlament.pl/forum/viewforum.php?f=1757


Ad. 3 Każdy użytkownik, może łatwo sprawdzić jak nad wybranymi ustawami głosowali posłowie oraz partie. Jednocześnie portal daje możliwość porównania głosowania użytkownika z posłami z jego okręgu (zgodność wyrażana jest w procentach). Wchodząc na stronę posła można zobaczyć, w jakim stopniu głosował on dotąd zgodnie z ogółem wyborców, wyborcami swojej partii oraz wyborcami, którzy zadeklarowali swoje poparcie dla niego. Na głównej stronie statystyk prezentujemy także wynik zgodności głosowań partii (klubów poselskich) z ogółem wyborców (specjalny algorytm wylicza procentową reprezentatywność partii, na podstawie zgodności głosowania jej posłów z wszystkim e-posłami, którzy wzięli udział w głosowaniu.

www.nasz-parlament.pl/glosowanie


Ad. 4 Portal umożliwia tworzenie grup, które posiadają własne forum oraz przegląd blogów osób zapisanych do grupy. Także tę funkcję zamierzamy rozwinąć w kierunku stron informacyjnych redagowanych przez użytkowników grupy. Kolejnym krokiem będzie też wprowadzenie rankingu liderów opinii, opartego na ocenie e-posła przez pozostałych użytkowników, jego aktywności ale także zdolności do tworzenia grup oraz inicjatyw na portalu.


Ad. 5 Informacje przygotowywane są przez zespół portalu oraz prawników przygotowujących proste omówienia ustaw.

Omówienia projektów ustaw:

www.nasz-parlament.pl/forum/viewforum.php?f=2921


Dalsze plany rozwoju przewidują w pierwszym rzędzie poszerzenie strefy inicjatyw obywatelskich.

Z naszych dotychczasowych doświadczeni wynika, że cele jakie postawiliśmy przed projektem spełniają się w dużym stopniu. Forum zawierające omówienia ustaw, jest bardzo często odwiedzanym oraz komentowanym. Budującym także zjawiskiem jest to, że użytkownicy naszego portalu to w znaczącej mierze mieszkańcy małych miast, co dowodzi skuteczności Internetu w poszerzaniu przestrzeni demokratycznego życia obywateli.


Adres strony: www.nasz-parlament.pl


Z wyrazami szacunku

Wojciech Baluch – Dyrektor programowy portalu Nasz-parlament

15 lat po Pekinie - zmiana społeczna i niezałatwione problemy

Międzynarodowa Konferencja „15 lat po Pekinie - zmiana społeczna i niezałatwione problemy”


Polskie Lobby Kobiet we współpracy z organizacjami członkowskimi organizuje w dniach 7 – 8 marca 2010 roku w Warszawie międzynarodową konferencję kobiet nt. „15 lat po Pekinie – zmiana społeczna i niezałatwione problemy”. (tytuł roboczy)

W dwudniowej konferencji przewidywany jest udział krajów członkowskich Unii Europejskiej i innych państw. W czasie obrad będzie zaprezentowany raport zrzeszającego ponad 4000 Europejskiego Lobby Kobiet dotyczący realizacji Platformy Pekińskiej, a także raporty innych organizacji działających na poziomie międzynarodowym.

Eksperci i organizacje kobiece, które chciałyby włączyć się do organizacji konferencji i uczestniczyć w pracach komitetu organizacyjnego i uczestniczyć w pracach komitetu organizacyjnego i zespołów problemowych zapraszamy do współpracy.

Prosimy o wypełnienie i odesłanie na nasz adres załączonej ankiety do 15. sierpnia 2009 r.


Najbliższe działania :


 1. Powołanie komitetu organizacyjnego.

 2. Utworzenie zespołów problemowych i eksperckich.

 3. Powołanie Honorowego Komitetu obrad.

 4. Wystąpienie o patronat.

 5. Ustalenie listy gości i uczestniczek

 6. Opracowanie logistyki i programu konferencji

 7. Powołanie rzecznika konferencji

 8. Nawiązanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami i przedstawicielami

 

 

Dodatkowe informacje, ankieta - w "Czytaj więcej".