Akademia Przedsiębiorczości

9.02.2006 Temat:


Demokratyczna Unia Kobiet realizuje program: "Akademia Przedsiębiorczości 50+ - wsparcie na rzecz zatrudnienia osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia".

Głównym celem projektu jest rozwój aktywności zawodowej i poprawa sytuacji na rynku pracy osób po 50 roku życia w tym szczególnie kobiet, poprzez przygotowanie ich do działalności gospodarczej.

Grupy docelowe: osoby bezrobotne i poszukujące pracy po 50 roku życia, ze szczególną preferencją dla kobiet (nie pobierające świadczeń emerytalnych), zamieszkujące na terenie Polski.

Planujemy objęcie wszystkimi działaniami projektu 200 bezpośrednich beneficjentów na terenie czterech województw: dolnośląskim, świętokrzyskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, na bazie terenowych jednostek organizacyjnych Demokratycznej Unii Kobiet, a w każdym z województw utworzone zostaną 2 grupy beneficjentów po 25 osób każda.
Główne działania:

 1. Nabór i kwalifikacja uczestników do projektu odbywać się będzie na podstawie diagnozy doradcy zawodowego i psychologa, a w niektórych przypadkach przewiduje się przeprowadzenie testów Hollanda.
 2. Coaching, doradztwo i poradnictwo przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej (wsparcie psychologiczne wzmacniające motywację do rozwoju własnej przedsiębiorczości, pomoc w opracowywaniu i weryfikacja w opracowywaniu biznes planu, indywidualne i grupowe konsultacje specjalistów dotyczące zasad prowadzenia działalności gospodarczej - prawne i ekonomiczne.
 3. Realizacja programu szkoleniowego przygotowującego do rozpoczęcia działalności gospodarczej i ogłoszenie konkursu na najlepsze biznes plany.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu, przyznanie dotacji oraz wypłata jednorazowego wsparcia na działalność gospodarczą.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu przedsiębiorczości: "Mała przedsiębiorczość" oraz giełda pomysłów na temat "Moja firma-Moja szansa", wraz z zajęciami praktycznymi dotyczącymi sporządzania biznes planu i szkolenia psychoedukacyjne, których celem jest podniesienie motywacji i samooceny uczestników, a także umiejętności komunikowania i pracy w zespole.

Planowanym rezultatem realizacji programu będzie wzrost kompetencji osobistych uczestników szkoleń, warsztatów i treningów, co zwiększy ich szanse na rynku pracy i na integrację społeczną. Ograniczy to zjawisko społecznego wykluczenia, a także pozwoli na utrzymanie aktywności zawodowej osobom po 50. roku życia. Ulegnie również poprawie sytuacja życiowa uczestników i ich rodzin. Wsparcie otrzymają również mieszkańcy społeczności lokalnej, którzy nie będą bezpośrednimi beneficjentami projektu, a będą mogli korzystać z fachowego poradnictwa, doradztwa i wsparcia psychologicznego. Zwiększy to także ich szanse na zatrudnienie i zarobkowanie.
Udział uczestników w programie jest bezpłatny.

Renata Berent Mieszczanowicz Krajowej Rady

Projekt finansowany jest ze środków Krajowego Programu Rozwoju Zasobów Ludzkich PHARE 2003 oraz ze środków własnych Demokratycznej Unii Kobiet, pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Praca

15.02.2006 Temat: Kursy i szkolenia

                                                                                  
Ukończyłeś 50 lat i pozostajesz bez pracy?
Chcesz utrzymać aktywność zawodową i poprawić swoją sytuację życiową?

Pomyśl o własnej firmie !

Do prowadzenia działalności gospodarczej przygotuje Cię Stowarzyszenie
Demokratyczna Unia Kobiet we Wrocławiu w ramach programu

Wsparcie na rzecz zatrudnienia osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia

Akademia Przedsiębiorczości 50+

W ramach projektu organizator zapewnia:
 • cykl szkoleń z zakresu "Mała Przedsiębiorczość"
 • giełdę pomysłów na temat "Moja firma - Moja szansa"
 • zajęcia praktyczne dotyczące sporządzania biznes planu,
 • szkolenia psychoedukacyjne,
 • poradnictwo zawodowe,
 • indywidualne i grupowe konsultacje specjalistów,
 • konkurs na najlepszy biznes plan, w którym nagrodą dla beneficjentów będzie częściowa ( do 50% ) refundacja wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w ciągu pierwszych sześciu miesięcy


Udział w projekcie jest bezpłatny !
Projekt finansowany jest ze środków własnych Demokratycznej Unii Kobiet oraz ze środków Krajowego Programu Rozwoju Zasobów Ludzkich PHARE 2003, pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Bliższych informacji udziela:
Demokratyczna Unia Kobiet w Gdańsku, ul. Miszewskiego 17, pok. 201, tel. (58) 345-50-16, GSM (512) 353-504, poczta elektroniczna duk@duk.gdansk.pl

                                     

"Akademia Przedsiębiorczości" 50+

15.02.2006 Temat: Praca

                                                                               

Pomyśl

O własnej firmie!

"Akademia Przedsiębiorczości" 50+

pomoże zmienić Twoje życie.

...Przemiany dokonujące się w naszym kraju powodują, że osoby po 50 roku życia mają coraz większe trudności w znalezieniu pracy dla siebie. Gospodarka kraju oparta na międzynarodowej konkurencji sprawia, że na rynku wygrywa silniejszy, młodszy i odporny na stres obywatel i firma, a my ludzie po 50 roku życia czujemy się bezradni i pozostawieni sami sobie. Chcemy to radykalnie zmienić i dlatego proponujemy postawienie na własną zaradność i przedsiębiorczość. I to od zaraz.

KTO może wziąć udział w naszym programie?

BEZROBOTNI

po 50 roku życia

Na naszą POMOC mogą liczyć również

 • Niepełnosprawni
 • Osoby, które prowadziły już własną działalność gospodarczą ,

Wiadomośc DUK Klub w Gdańsku

Tel. 058 345 16 50 ; 0512 353 504

Gdańsk Miszewskiego 17 pok.201

Zapewniamy bezpłatny

kurs i szkolenia:

 • 220 godzinny kurs zawodowy ( 65 godzin teorii, 155 godzin praktyki, w tym 80 godzin pracy z komputerem - księgowość i kasy fiskalne
 • Doradztwo i Poradnictwo zawodowe
 • Wsparcie psychologiczne
 • Szkolenie psychoedukacyjne
 • Poradnictwo prawne
 • Indywidualne i zbiorowe konsultacje specjalistów
 • Konkurs na najlepszy biznes plan, w którym nagrodą dla beneficjentów będzie częściowa refundacja wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w okresie pierwszych sześciu miesięcy

Korzyści:

 • Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
 • Umiejętność założenia własnej firmy
 • Podjęcie samozatrudnienia
 • Wsparcie psychologiczne
 • Porady prawne
 • Zwiększenie kompetencji osobistych ( wzrost aktywności społecznej i zawodowej)
 • Poprawa relacji w rodzinie i poprawa sytuacji materialnej rodziny
 • Poprawa funkcjonowania w środowisku
 • Satysfakcja osobista

 

Współpracujemy z:

 • Ośrodkami Pomocy Społecznej
 • Dolnośląskim Związkiem Organizacji Pozarządowych „WROS"
 • Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej
 • Towarzystwem Walki z Kalectwem
 • Dolnośląskim Forum Stowarzyszeń i Środowisk Kobiecych
 • Ośrodkami Interwencji Kryzysowej
 • Stowarzyszeniem Bezrobotnych „Godność" z Dzierżoniowa
 • Powiatowymi Urzędami Pracy
 • Centrami Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu, Wałbrzychu i Bolesławcu
 • Uniwersytetem Wrocławskim, Zakładem Socjologii Miasta i Wsi
 • Ośrodkami terenowymi Demokratycznej Unii Kobiet

Stowarzyszenie Demokratyczna Unia Kobiet - Rada Krajowa

Realizuje projekt:

"Akademia Przedsiębiorczości" 50+

W ramach, którego proponujemy:

BEZPŁATNY 220 godzinny kurs zawodowy oraz szkolenia i porady

 • zawodowe
 • psychologiczne
 • prawne
                                       

Parlament Europejski w Polsce

31.08.2006 Temat:

BIURO INFORMACYJNE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W POLSCE
ul.Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa
tel.:022 59 52 470,faks:022 59 52 470
e-mail: epwarszawa@europarl.europa.eu
REPREZENTACJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ W POLSCE
ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa
tel: 022 55 68 989
e-mail: comm-rep-poland@ec.europa.eu

Miejsce do dyskusji

Polskie Lobby Kobiet

12.10.2006 Temat: Równouprawnienie

POLSKIE
LOBBY KOBIET
 
PUNKT INFORMACYJNO KONSULTACYJNY
DEMOKRATYCZNA UNIA KOBIET

 
ul. Miszewskiego 17 pok.201 80-239 Gdańsk
tel/fax 058 345-50 16;  512 353 504 e-mail; duk@duk.gdansk,pl ; uniakobiet@interia.pl
 
DNI INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE
 
poniedziałek od 11 00 do 15,00
wtorek            od11,00 do 15,00
środa             od 11,00 do 15,00
czwartek        od 12,00 do 16,00
 
Kierownik punktu JADWIGA ZAJĘCKA

"Indywidualne ścieżki kariery zawodowej - szansą dla osób niepełnosprawnych"

20.10.2006 Temat: Równouprawnienie

"Indywidualne ścieżki kariery zawodowej - szansą dla osób niepełnosprawnych"

Caritas Archidiecezji Gdańskiej realizuje projekt "Indywidualne ścieżki kariery zawodowej - szansą dla osób niepełnosprawnych", który od 1 października realizowany jest przez Caritas Polska we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Europejskim Funduszem Społecznym.

Program ma na celu aktywizację społeczną i zawodową osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Będzie on realizowany cyklicznie w formie 10 dniowych warsztatów przez okres
16 miesięcy. Podczas warsztatów osoby niepełnosprawne będą pracować nad stworzeniem indywidualnych ścieżek kariery zawodowej.

Zapraszamy wszystkie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym do wzięcia udziału w warsztatach poświęconych doskonaleniu umiejętności społecznych i zawodowych.

Można również podyskutować na temat kursów na forum DUK.

W trakcie warsztatów zapewniamy:
- konsultacje z doradcą zawodowym (przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, pisanie pism kwalifikacyjnych),
- zajęcia z autoprezentacji,
- trening asertywności,
- nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
- poradnictwo psychologiczne.


Szczegółowe informacje:

OŚRODEK DIECEZJALNY SOPOT
(Centrala Caritas Archidiecezji Gdańskiej)
Al. Niepodległości 632
81-855 Sopot
tel./fax. 58 555 19 00/551 33 77
alachs@caritas.pl


Aleksandra Lachs
Koordynator Projektu

Kluby Pracy

19.01.2007 Temat: Zmiany w serwisie

Szanowne panie, koleżanki, siostry!

Kobiety należą do grup zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. Obok młodzieży i osób po 50 r. ż. stanowią jedną z tych grup defaworyzowanych, których problemy z uzyskaniem bądź utrzymaniem zatrudnienia zależą od cech biologicznych (płeć i wiek) bardziej niż społecznych. Z tego powodu działania mające służyć wprowadzeniu kobiety na rynek pracy muszą uwzględniać niezbywalność tych cech i ryzyko powracającego problemu. I tak na przykład bezdomny – także członek grupy defaworyzowanej – po wyjściu z bezdomności ma szansę pracować do końca życia i aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie, a działania służące wyjściu z bezdomności mogą być bardzo precyzyjnie i "wąsko" zaprojektowane. Kobieta zawsze pozostanie kobietą, a dodatkowo kiedyś będzie osobą po 50 r. życia. Dlatego kobiety – jako członkinie najszerszej grupy defaworyzowanej na rynku pracy – powinny być obiektem szczególnej uwagi instytucji odpowiadających za przebieg ich kariery zawodowej. Główną barierą utrudniającą w znacznym stopniu wejście na rynek pracy jest zagubienie i niewiara kobiet we własne możliwości.

Nie bójmy się klubów pracy! To właśnie w klubach pracy zaczyna się "poszerzanie siebie". To właśnie w klubach pracy rozpoczyna się podróż, a w środku tej podróży – między jednym, a drugim treningiem zupełnie niepostrzeżenie następuje zmiana punktu widzenia. Nagle kobiety-beneficjentki przestają uzależniać swoją wartość tylko od sukcesów i porażek. Nagle staje się ważne samo doświadczenie. Przecież cała mądrość bierze się z bogactwa doświadczeń. Dzięki takiemu myśleniu odzyskują one marzenia, wychodzą ze skorupy, wchodzą na własną ścieżkę na której już zawsze będą sobą. To niesamowite, ale kobiety naprawdę się zmieniają. Buzie ich się uśmiechają, ciała są wyprostowane, patrzą pewnie w przyszłość, i już wiedzą, że zmiany mogą być twórcze, a ideał jest w nich i przeszkoda też jest w nich, a strategią jest postawienie celu i trudne wybory. Pierwszym celem liderki jest wywołanie wzrostu świadomości i podniesienie motywacji do przyjmowania odpowiedzialności. Tu trwa walka o aktywność zawodową, o powrót do społeczności – kobiety muszą się nauczyć zarządzania swoim życiem. Tu budujemy sieć relacji miedzy sobą, środowiskiem i otoczeniem. To jest miejsce i ludzie, którzy dadzą hasło start i zrobimy pierwszy krok.

Porozmawiaj z kobietami z klubów pracy. Dowiedz się jakie są ich osobiste doświadczenia. Przekonaj się, że warto zainwestować w siebie. Wejdź na forum.

DEMOKRATYCZNA UNIA KOBIET, KLUB W GDAŃSKU

9.02.2006 Temat: Kursy i szkolenia

Kiedy brakuje pracy, a starających się o nią jest nadmiar, każda decyzja o zgłoszeniu swojej kandydatury zmusza do ostrego współzawodnictwa. Dotyczy to zatrudnienia stałego jak i innych form zarobkowania dopuszczonego przez prawo (zlecenie prac dorywczych związanych z pilnowaniem). Klub Pracy w DUK daje propozycje i uwagi dla bezrobotnych absolwentów, matek samotnie wychowujących dzieci, emerytów i rencistów chcących sobie dorobić, którzy są skazani na ubóstwo, kobietom po pięćdziesiątym roku życia oraz tym, którzy mają jeszcze pracę, ale już wiedzą, że będą zmuszeni ją zmienić. Musimy pamiętać sami i uświadamiać społeczeństwu, że najważniejsza jest edukacja, że edukacja może wpłynąć na ograniczenie regresu gospodarczego, a tym samym zmniejszenie bezrobocia. Chcemy pomóc zrozumieć osobom dorosłym, że nowe warunki życia są czymś normalnym i naturalnym w gospodarce rynkowej. ZMIANA może być twórcza! Bezrobocie jest faktem i musimy pamiętać, że ekonomiczniej jest zapobiegać bezrobociu niż z nim walczyć. Potrzebne jest do tego dobre poradnictwo zawodowe. Trzeba ludziom pokazać nowe możliwości, o których nie wiedzą i nie biorą ich pod uwagę. Podstawową więc zasadą w działaniach szkoleniowych musi być organizacja kursów uczących mobilizujących do podejmowania działań na własny rachunek oraz stosowania nowoczesnych technik t.j. obsługa komputera, faksów, kserokopiarek, wag fiskalnych, Internetem itp. CEL to uczenie się aktywnej postawy na rynku pracy. Osoba bezrobotna musi wiedzieć i zrozumieć, że jest towarem, który należy dobrze sprzedać. W to wszystko muszą być wplecione wiadomości z zakresu psychologii i prawoznawstwa. Aby zwiększyć szacunek bezrobotnego do siebie i własnej godności musiałyśmy wprowadzić coaching asertywności. Asertywność to umiejętność pełnego wyrażenia siebie w kontakcie z inną osobą, czy osobami. Asertywność w zachowaniu, to bycie tym kim jesteśmy naprawdę, nie analizowanie tego co sami chcemy osiągnąć, czy zrobić. Być asertywną to mieć samoświadomość. Prowadzony u nas coaching pomaga w korzystaniu ze swoich praw - bardzo przydatny w prowadzeniu własnej działalności i dodaje sił w każdej sytuacji. Nasz klub kładzie duży nacisk na promowanie polityki równych szans dla kobiet i mężczyzn. Pamiętając, że kobiety mają inne doświadczenia życiowe, inne potrzeby, inne obszary życia zawodowego i rodzinnego, a co za tym idzie "mają oczy dookoła głowy" i dlatego często właściwiej definiują potrzeby społeczne kraju, czy regionu. Nie da się osiągnąć pełnego rozwoju społecznego i ekonomicznego bez wykorzystania wiedzy i ogromnego potencjału ponad połowy społeczeństwa. Nie stać nas na takie marnotrawstwo.
Na naszych zajęciach "Akademia Przedsiębiorczości 50+" Powtarzaliśmy ciągle "IDEAŁ JEST W TOBIE I PRZESZKODA TEŻ JEST W TOBIE", a "STRATEGIA TO CEL I TRUDNE WYBORY".
Aby dobrze prowadzić firmę musimy wybrać najważniejsze CELE, a potem skoncentrować się na tym, by udało się je osiągnąć. Do tego potrzebny był również coaching ponieważ ludzie chętniej angażowali się w działania, które sami zaproponowali lub sobie wymyślili, niż te, które były im zasugerowane. Najważniejszym celem coachingu było wywołanie wzrostu świadomości i podniesienie motywacji do PRZYJMOWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI. Osiągnęłyśmy to poprzez wykorzystywanie pytań otwartych. Pytania te zawsze podążały za zainteresowaniami biegiem myśli beneficjenta. Nasz coaching dotyczył bezpośrednio szybkiego poprawienia wyników i rozwijanie umiejętności (nasi beneficjenci mieli różne wykształcenie). Aby mieć pewność, że ocena wyników osiągnie swój cel przyjęliśmy dwie podstawowe zasady:
*przewodzenie poprzez dawanie przykładu i coaching*. Przecież wiemy, że kluczem do sukcesu jest umiejętność ZARZĄDZANIA RYZYKIEM. Poprzez skuteczny coaching i proces omawiania wyników uzgadnialiśmy wspólnie np. JAKIE RYZYKO MOŻE BYĆ PODEJMOWANE BEZ PRZYKRYCH KONSEKWENCJI? Treningi doprowadziły do tego, że beneficjenci byli ci sami, ale zupełnie inni. Tyle się zmieniło! Stare przekonania gdzieś sobie poszły (jestem za głupia, za stara, nie umiem się uczyć, jestem spóźnialska). Jestem mądra i inteligentna! Bywa, że rację mają inni, ale często bywa, że rację mam ja, a jeśli nie mam, to przynajmniej wiem czego mogę się nauczyć. Widzę, słyszę i czuję pewien rodzaj uznania, którym darzą mnie inni. Nasi beneficjenci nauczyli się wzajemnie szanować. Każdy z nich miał wielki potencjał, który dopiero u nas zaczął odkrywać. Każdy z nich wnosił bardzo dużo w każdy trening, w każde ćwiczenie. Wszyscy darzyli się uznaniem. I tak zaczęło się "POSZERZANIE SIEBIE", a w środku tej podróży między jednym, a drugim coachingiem zupełnie niepostrzeżenie i nieuchwytnie nastąpiła zmiana punktu widzenia. Nagle beneficjenci przestali uzależniać swoją wartość tylko od sukcesów i porażek. Nagle stało się ważne SAMO DOŚWIADCZENIE. Przecież mądrość i wewnętrzny spokój bierze się z bogactwa doświadczeń.
To niesamowite, ale ludzie na prawdę się zmieniają. Twarze ich się uśmiechają, ciała są wyprostowane, patrzą pewnie przed siebie. Tak jakby wyszli ze skorupy z za ciasnych ubrań. Jakby wskoczyli na własny tor, na własną dróżkę, na której już zawsze będą sobą. Aby rzeczywiście tak zostało założyłyśmy "BAZĘ KOMPETENTNYCH KOBIET", której celem jest stworzenie LOBBY kobiet działających na własny rachunek, jak również wszelka pomoc również prawna. Na zakończenie powiem, że coaching dał moim beneficjentom narzędzie do ocalenia marzeń, do poznania siebie i przestrzeni, w której mogli się wzajemnie inspirować, ale mała uwaga - musieli trenować w grupie, ponieważ największą moc ma MAGIA GRUPY I MAGIA POSTAWIENIA CELU.

Lucyna Orłowska koordynatorka "Akademii Przedsiębiorczości 50+" w Gdańsku.