W stronę średniowiecza

2.06.2016 Temat: Kobieta i rodzina

Potrzeba silnego Ojca, który powie, co robić, skarci, gdy trzeba i zapewni porządek, tkwi w znacznej części z nas, zapewne jeszcze od czasów zaborów. Kaczyński potrzebę tę zaspokaja. Dla mnie to dramat – mówi prof. Magdalena Środa, filozof, etyk.

Eliza Olczyk: 27 lat wolnej Polski. Jakie są pani pierwsze skojarzenia?

Prof. Magdalena Środa: Postęp, stabilny dobrobyt i w miarę stabilny system polityczny, oczywiście ze wszystkimi mankamentami, które tym wartościom towarzyszą.

Jakie to mankamenty?

Wolność powoduje nierówności. Mnie szczególnie dotyka brak równości kobiet. Uznano, że trzeba wzmocnić naszą katolickość i rodzinocentryczność: odwdzięczyć się Kościołowi, a kobiety zagonić do domów. Brak było aprobaty dla postaw liberalnych, indywidualistycznych. Sprzyjał temu system edukacji.

Co się pani w nim nie podoba?

Że ogłupia, że sprowadza się do przekazywania i weryfikowania, że nie uczy samodzielności, debaty, postaw obywatelskich, wreszcie, że nie uczy myślenia, tylko zdawania testów, że nie przygotowuje do przyszłości, tylko do wychwalania przeszłości, że skazuje młodzież na katechezę prowadzoną w większości przez osoby niekompetentne. Jesteśmy społeczeństwem dobrobytu i liberalnej demokracji, ale pod względem światopoglądowym dryfujemy w XIX w., a nawet jeszcze dalej, w kierunku średniowiecza. A wracając do kobiet, w 1990 r., kiedy premier Jan Krzysztof Bielecki oddał władzę nad żłobkami i przedszkolami samorządom, dobrze wiedział, że konsekwencją tej decyzji będzie zamykanie tych placówek. I tak zaczął się proces „udomawiania” kobiet.

Przecież kobiety nie wróciły do domów i nie dały się zepchnąć do tradycyjnych ról matek i żon. Mało tego, rząd musiał wprowadzić program 500 plus, żeby zachęcić je do rodzenia i wychowywania dzieci.

Nie wróciły, bo nie mogły, bo dochód domowy był zbyt mały, musiały pracować i chciały. Ale teraz wielu się wydaje, że już nie muszą. 500 plus mniej służy rodzeniu dzieci, a bardziej neutralizacji aktywności kobiet. PiS będzie miał ogromną rzeszę wyborców zależnych od jego rządów i zdanych na nie. Upupionych. Gdyby rząd uznawał aspiracje zawodowe kobiet, to by te pieniądze zainwestował w sieć żłobków i przedszkoli. Gdyby rząd chciał naprawdę zwiększyć współczynniki demograficzne, to dostrzegłyby, że jedną z barier jest brak partnerskich relacji w rodzinie. Kobiety wiedzą, że nikt im nie będzie pomagał. By przeciwdziałać nierównowadze, trzeba wprowadzić edukację genderową. Wychować pokolenia, które potrafią dzielić się obowiązkami domowymi. Robi to się w Irlandii, we Włoszech. Naszym władcom wydaje się, że jedyne czego trzeba kobiecie, to dzieci i pieniędzy. Bo są zbyt głupie, żeby pomyśleć o emeryturze, niezależności, czy własnych aspiracjach zawodowych.

/ Źródło: Wprost
https://www.wprost.pl/tygodnik/10008355/W-strone-sredniowiecza.html

Raport merytoryczny za rok 2015

24.03.2016 Temat: Raporty własne

Każdego roku w Polsce dochodzi do kilkuset zabójstw na tle przemocy w rodzinie. Pojęciem” przemoc domowa ”określa się każde zachowanie wobec osoby bliskiej, które podejmowane jest w celu utrzymania nad nią władzy i kontroli. Jak pokazują statystyki policyjne sądowe, w 95-98% przypadków sprawcami przemocy są mężczyźni?! Przemoc domowa może przyjmować różne formy: od przemocy fizycznej przez przemoc psychiczną i seksualną, aż do ekonomicznej. Przemoc domowa jest zjawiskiem powtarzającym się i długotrwałym. Zdarza się, że kończy się tragicznie – zabójstwem oprawcy lub morderstwem ofiary. Szacuje się, że przemocy domowej ze strony męża lub partnera doświadcza na jakimś etapie życia blisko jedna trzecia kobiet w Polsce.

Ciąg dalszy: Demokratyczna Unia kobiet krzyczy, że PRZEMOC DOMOWA JEST PRZESTĘPSTWEM!!!!

Porady prawne

17.12.2015 Temat: Zmiany w serwisie

Uprzejmie zawiadamiamy, że w naszym Biurze Porad Prawnych w Gdańsku przy ul. Miszewskiego 17 jest nowa pani mecenas DOMINIKA LESZCZYŃSKA – WIELIŃSKA, która udziela bezpłatnych porad prawnych osobom potrzebującym pomocy, matkom samotnie wychowujących dzieci, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, osobom doświadczającym przemocy domowej. Pani mecenas dyżuruje w każdy PIERWSZY I OSTATNI CZWARTEK miesiąca OD GODZINY 10:00 do 12:00

Jednocześnie przypominamy, że nasza „stała” pani mecenas ALEKSANDRA CICHOWICZ – PIETRZAK przyjmuje w każdy WTOREK miesiąca od 16:00 do 19:00.

Informacje i zapisy tel./fax 58 345 50 16

Działalność w 2016 roku

17.01.2016 Temat: Zmiany w serwisie

Prawniczka przyjmuje raz w tygodniu, w czwartki od godz. 16:00 do 19:00

Psycholożka na zamówienie.

Sprawy socjalne codziennie od godz. 11:00 do 15:00

Dietetyczka przyjmuje codziennie od 11:00 do 15:00

Zapisy na szkolenia i kursy codziennie od 11:00 do 15:00

Indywidualne rozmowy z osobami doświadczającymi przemocy codziennie od 11:00 do 15:00.

Wszystkie porady są bezpłatne, ale wcześniej trzeba się zapisać dzwoniąc na numer 58 345 50 16. Zapraszamy.

 

PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU

na działalność Demokratycznej Unii Kobiet

KRS 0000233113

Iwona Stoltmann - wiersze

14.01.2016 Temat: Reklama

Witam.

Nazywam się Iwona Stoltmann, mam 42 lata i od jakiegos czasu piszę wiersze. Interesuje mnie po prostu. Niemały wpływ na moje myslenie i moje psianie ma choroba, wiersz „Dąbek” napisałam po powrocie z osrodka re habitliacyjnego dla chorych na stwardnienie rozsiane.

Pozdrawiam życząc miłej lektury.

Iwona Stoltmann

ZAMIAST 500+ NASZA PROPOZYCJA

11.02.2016 Temat: Kobieta i rodzina

ELASTYCZNY CZAS PRACY, BEZPŁATNE ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA, EDUKACJA (STYPENDIA), BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI, BEZPŁATNE OBIADY DLA WSZYSTKICH DZIECI, 5% PODATEK VAT OD UBRAŃ DZIECIĘCYCH, OPIEKUNKI DO DZIECI I OSÓB STARSZYCH CZĘŚCIOWO OPŁACANE PRZEZ PAŃSTWO, TANIE KOLONIE DLA DZIECI, BEZPŁATNA KOMUNIKACJA, WYŻSZA KWOTA WOLNA OD PODATKU.

TO NAM ZAPEWNI NATYCHMIASTOWY PRZYROST NATURALNY, A NIE 500 ZŁ. NA NIEKTÓRE DZIECI.

NIE TRZEBA BĘDZIE ZATRUDNIAĆ 7000 NOWYCH PRACOWNIKÓW I TWORZYĆ IM MIEJSCA PRACY.

Podobno były konsultacje społeczne – tylko kiedy, gdzie i z kim? Nasza organizacja kobieca działa już 25 lat, a nas nikt nie zapytał co o tym sadzimy, więc teraz nie pytana mówię w imieniu kobiet, które do nas przychodzą.

Lucyna Orłowska – przewodnicząca DUK

PRACA CZEKA!

8.06.2016 Temat: Kursy i szkolenia

POTRZEBNE OPIEKUNKI I ASYSTENTKI DO OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH!

PRZYJDŹ DO NAS, PO NOWY, BARDZO POSZUKIWANY W POLSCE I EUROPIE ZAWÓD "OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA".

CZEKAMY!

Nowy zarząd

28.07.2015 Temat: Zmiany w serwisie

Dnia 15.07.2015 r. wybrano nowy zarząd DUK Klubu w Gdańsku:

 

ZARZĄD KLUBU DEMOKRATYCZNEJ UNII KOBIET

 

Przewodnicząca Lucyna Orłowska

Wiceprzewodnicząca Jadwiga Zajęcka

Skarbnik Eugenia Tchórzewska

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Przewodnicząca Grażyna Miłoń - Szewczak

Wiceprzewodnicząca Monika Banaszyk

Członkini Maria Jurkiewicz

PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE

11.02.2015 Temat: Prawo

ZASADY UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH

Porady prawne i obywatelskie udzielane są w warunkach i na zasadach pełnej poufności, z uwzględnieniem wyjątków wynikających z obowiązującego prawa.

Informacje prawne, porady prawne i obywatelskie udzielane są nieodpłatnie.

Informacje prawne, porady prawne i obywatelskie udzielane są w sposób rzetelny, konkretny i wyczerpujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje prawne, porady prawne i obywatelskie udzielane są przez osoby kompetentne, przygotowane do prowadzenia sprawy zarówno merytorycznie, jak i metodologicznie.

Informacje prawne, porady prawne i obywatelskie udzielane są z poszanowaniem autonomii klienta, w sposób mobilizujący klienta do możliwie najszerszej aktywności i samodzielności.

Informacje prawne, porady prawne i obywatelskie udzielane są bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w ramach istniejących możliwości.

Nasz telefon 58 345 50 16 od godz. 11:00 do 15:00

BEZPŁATNY PRAWNIK

17.10.2014 Temat: Reklama

CEZARY ŚPIEWAK-DOWBÓR

GDAŃSK-BRZEŹNO, UL. DWORSKA 27, GODZ. 18:00

tel. 505 446 100