Porady prawne

17.12.2015 Temat: Zmiany w serwisie

Uprzejmie zawiadamiamy, że w naszym Biurze Porad Prawnych w Gdańsku przy ul. Miszewskiego 17 jest nowa pani mecenas DOMINIKA LESZCZYŃSKA – WIELIŃSKA, która udziela bezpłatnych porad prawnych osobom potrzebującym pomocy, matkom samotnie wychowujących dzieci, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, osobom doświadczającym przemocy domowej. Pani mecenas dyżuruje w każdy PIERWSZY I OSTATNI CZWARTEK miesiąca OD GODZINY 10:00 do 12:00

Jednocześnie przypominamy, że nasza „stała” pani mecenas ALEKSANDRA CICHOWICZ – PIETRZAK przyjmuje w każdy WTOREK miesiąca od 16:00 do 19:00.

Informacje i zapisy tel./fax 58 345 50 16

Działalność w 2016 roku

17.01.2016 Temat: Zmiany w serwisie

Prawniczka przyjmuje raz w tygodniu, w czwartki od godz. 16:00 do 19:00

Psycholożka na zamówienie.

Sprawy socjalne codziennie od godz. 11:00 do 15:00

Dietetyczka przyjmuje codziennie od 11:00 do 15:00

Zapisy na szkolenia i kursy codziennie od 11:00 do 15:00

Indywidualne rozmowy z osobami doświadczającymi przemocy codziennie od 11:00 do 15:00.

Wszystkie porady są bezpłatne, ale wcześniej trzeba się zapisać dzwoniąc na numer 58 345 50 16. Zapraszamy.

 

PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU

na działalność Demokratycznej Unii Kobiet

KRS 0000233113

Iwona Stoltmann - wiersze

14.01.2016 Temat: Reklama

Witam.

Nazywam się Iwona Stoltmann, mam 42 lata i od jakiegos czasu piszę wiersze. Interesuje mnie po prostu. Niemały wpływ na moje myslenie i moje psianie ma choroba, wiersz „Dąbek” napisałam po powrocie z osrodka re habitliacyjnego dla chorych na stwardnienie rozsiane.

Pozdrawiam życząc miłej lektury.

Iwona Stoltmann

ZAMIAST 500+ NASZA PROPOZYCJA

11.02.2016 Temat: Kobieta i rodzina

ELASTYCZNY CZAS PRACY, BEZPŁATNE ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA, EDUKACJA (STYPENDIA), BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI, BEZPŁATNE OBIADY DLA WSZYSTKICH DZIECI, 5% PODATEK VAT OD UBRAŃ DZIECIĘCYCH, OPIEKUNKI DO DZIECI I OSÓB STARSZYCH CZĘŚCIOWO OPŁACANE PRZEZ PAŃSTWO, TANIE KOLONIE DLA DZIECI, BEZPŁATNA KOMUNIKACJA, WYŻSZA KWOTA WOLNA OD PODATKU.

TO NAM ZAPEWNI NATYCHMIASTOWY PRZYROST NATURALNY, A NIE 500 ZŁ. NA NIEKTÓRE DZIECI.

NIE TRZEBA BĘDZIE ZATRUDNIAĆ 7000 NOWYCH PRACOWNIKÓW I TWORZYĆ IM MIEJSCA PRACY.

Podobno były konsultacje społeczne – tylko kiedy, gdzie i z kim? Nasza organizacja kobieca działa już 25 lat, a nas nikt nie zapytał co o tym sadzimy, więc teraz nie pytana mówię w imieniu kobiet, które do nas przychodzą.

Lucyna Orłowska – przewodnicząca DUK

PRACA CZEKA!

8.06.2016 Temat: Kursy i szkolenia

POTRZEBNE OPIEKUNKI I ASYSTENTKI DO OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH!

PRZYJDŹ DO NAS, PO NOWY, BARDZO POSZUKIWANY W POLSCE I EUROPIE ZAWÓD "OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA".

CZEKAMY!

Nowy zarząd

28.07.2015 Temat: Zmiany w serwisie

Dnia 15.07.2015 r. wybrano nowy zarząd DUK Klubu w Gdańsku:

 

ZARZĄD KLUBU DEMOKRATYCZNEJ UNII KOBIET

 

Przewodnicząca Lucyna Orłowska

Wiceprzewodnicząca Jadwiga Zajęcka

Skarbnik Eugenia Tchórzewska

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Przewodnicząca Grażyna Miłoń - Szewczak

Wiceprzewodnicząca Monika Banaszyk

Członkini Maria Jurkiewicz

PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE

11.02.2015 Temat: Prawo

ZASADY UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH

Porady prawne i obywatelskie udzielane są w warunkach i na zasadach pełnej poufności, z uwzględnieniem wyjątków wynikających z obowiązującego prawa.

Informacje prawne, porady prawne i obywatelskie udzielane są nieodpłatnie.

Informacje prawne, porady prawne i obywatelskie udzielane są w sposób rzetelny, konkretny i wyczerpujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje prawne, porady prawne i obywatelskie udzielane są przez osoby kompetentne, przygotowane do prowadzenia sprawy zarówno merytorycznie, jak i metodologicznie.

Informacje prawne, porady prawne i obywatelskie udzielane są z poszanowaniem autonomii klienta, w sposób mobilizujący klienta do możliwie najszerszej aktywności i samodzielności.

Informacje prawne, porady prawne i obywatelskie udzielane są bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w ramach istniejących możliwości.

Nasz telefon 58 345 50 16 od godz. 11:00 do 15:00

BEZPŁATNY PRAWNIK

17.10.2014 Temat: Reklama

CEZARY ŚPIEWAK-DOWBÓR

GDAŃSK-BRZEŹNO, UL. DWORSKA 27, GODZ. 18:00

tel. 505 446 100

Stanowisko Federy w sprawie wypowiedzi prof. Chazana

23.04.2015 Temat: Kobieta i rodzina

Do wiadomości:

Szanowny Pan
Bartosz Arłukowicz
Minister Zdrowia

Szanowny Pan
Prof. dr hab. Stanisław Radowicki
Krajowy Konsultant
w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii

Media

STANOWISKO WS. WYPOWIEDZI PROF. BOGDANA CHAZANA

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wyraża stanowczy protest
przeciwko wypowiedzi prof. Bogdana Chazana podczas sympozjum Dar Życia w
Skierniewicach.

Zdaniem prof. Chazana, jak donosi np. Dziennik Łódzki „nie ma powodu,
aby przerywać ciążę ze względu na wady płodu i nie ma też powodu, aby
dokonywać aborcji, bo istnieje zagrożenie życia matki”. Podkreślamy, że
za powód taki należy uznawać decyzję samej kobiety, w każdej
indywidualnej sprawie.

Jesteśmy oburzone wypowiedzią Pana Chazana, tym bardziej , że jest
lekarzem-ginekologiem, który aktualnie w sposób czynny wykonuje swój
zawód i zdrowie kobiety powinno być dla niego wartością nadrzędną.
Tymczasem w swojej wypowiedzi pośrednio neguje on jakąkolwiek wartość
życia kobiety i kontynuację ciąży za wszelką cenę uznaje za wartość
najwyższą stawiając co do zasady życie rozwijającego się w ciele kobiety
płodu ponad życie tej kobiety, nawet wbrew jej woli.

Prof. Chazan publicznie neguje obowiązujące w Polsce, i tak bardzo
restrykcyjne, prawo dotyczące warunków legalnej terminacji ciąży. Nie
odmawiamy profesorowi prawa do wyrażania opinii na temat samego prawa.
Jednak fakt, że jest on lekarzem-ginekologiem sprawia, że jego
wypowiedzi nie mają wyłącznie charakteru opinii. Znana jest sprawa
odmówienia zabiegu kobiecie, która miała do niego prawo. Podobne
wypowiedzi powodują obawy, że prof. Chazan będzie nadal odmawiał
legalnej aborcji z powodu wad płodu, ale także zagrożenia zdrowia lub
życia kobiety. Jako profesor medycyny może mieć też wpływ na innych
lekarzy, którzy podobne opinie mogą traktować jako dowód na istniejące w
środowisku medycznym przyzwolenie na łamanie prawa. To zaś może
doprowadzić do sytuacji, w której kobiety w naszym kraju będą
podejmowały decyzję o zajściu w ciąże i jej kontynuowaniu w obawie o
własne zdrowie i życie i bez gwarancji, że ich prawo do przerwania ciąży
w przypadku zagrożenia zostanie uszanowane.

Sytuacja polskich kobiet jest i tak w obliczu obowiązującego prawa
bardzo trudna. Wszelkie głosy przyzwalające na to, aby nie realizować i
tak restrykcyjnych zapisów powinna się spotkać z reakcją. Dlatego
domagamy się stanowiska ze strony Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego
Konsultanta ds. ginekologii i położnictwa.

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny,
Warszawa, 14 kwietnia 2015

--
Anka Grzywacz
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny | Federation for Women and Family Planning
+48 22 635 93 92
www.federa.org.pl
FB/Twitter @federapl

Razem: przeciw przemocy!

23.04.2015 Temat: Przemoc

Zastanawiam się, skąd w tylu niezależnych, mających władzę i stanowiska mężczyznach tyle nienawiści wobec konwencji chroniącej kobiety i dzieci przed przemocą.

Kandydat Duda po jej poniedziałkowej ratyfikacji ponownie stwierdził, że konwencja jest sprzeczna z polską tradycją i wszczepia nam obce wzorce kulturowe. Rzeczywiście. Bicie jest bardziej zgodne z naszą tradycją, a bezpieczeństwo kobiet i dzieci to stan "obcy kulturowo".

Rozumiem, że kandydat Duda musi tak mówić, bo najgrubszy ze sznurów, na których wisi jego możliwy sukces w wyborach prezydenckich, trzymają hierarchowie. A hierarchowie ciągle są na konwencję zawzięci. Rzecznik Episkopatu ks. Kloch wygłosił w poniedziałek kuriozalną opinię, że "przemoc jest większa tam, gdzie działa konwencja". Nie! Tam, gdzie działa konwencja, większa jest świadomość zła przemocy i potrzeby walki z nią, a nie pokora, bierność i bezradność wobec krzywdy, tak kultywowane przez "polską tradycję".

Ataki hierarchów na konwencję wzmacniają to, z czym Kościół walczy, czyli przekonanie, że religia przyczynia się do przemocy wobec kobiet. Gdy kilka lat temu wyraziłam taką opinię, wywołało to skandal, a oprócz tego dostałam ok. 2 tys. listów od kobiet, które pisały, że są ofiarami przemocy albo jej świadkami, że idą z tym do księdza (bo do kogóż miałyby iść?) "wyspowiadać się" z bólu i cierpienia, a ksiądz mówi, żeby wszystko przetrzymały, bo rodzina jest najważniejsza. Pociesza ofiary, sprawców rozgrzesza. Tak mniej więcej wygląda walka z przemocą w Kościele. I dlatego przemoc jest tak niewidoczna.

Może gdyby hierarchowie energię, środki i inwencję włożone z walkę z nieistniejącą ideologią gender zaangażowali w walkę z istniejącą przemocą wobec kobiet i dzieci, przemoc by się zmniejszyła? Może gdyby księża zajęli się z ambon problemem przemocy tak energicznie, jak zajmują się np. "zamachem smoleńskim", to świadomość, że przemoc jest zła, byłaby większa?

Gdyby Kościół organizował kampanie edukacyjne na wsi, gdyby zaangażował w nie katechetów, gdyby choć raz na kwartał proboszczowie mieli obowiązek napominać wiernych podczas mszy, by nie stosowali przemocy wobec słabszych, gdyby w seminariach duchownych wprowadzono zajęcia informujące, czym jest przemoc i jak z nią walczyć (oraz że walczyć trzeba) - to może konwencja rzeczywiście byłaby niepotrzebna? Wszak Jezus przyszedł na świat, by walczyć właśnie z przemocą, nie z gender.

Na szczęście prezydent Bronisław Komorowski wykazał się wiedzą, zdrowym rozsądkiem i troską o słabszych - i konwencję ratyfikował. Teraz trzeba ją szybko wcielić w życie. Jak najszybciej powinien zacząć działać ogólnopolski telefon zaufania. Trzeba powołać instytucje i stworzyć mechanizmy, które chronią ofiary przemocy i małoletnich świadków. Trzeba zorganizować wiele kampanii edukacyjnych, by kobiety, dzieci, ludzie starsi i zależni wiedzieli, że przemoc w każdej formie jest zła i niezgodna z jakąkolwiek tradycją, że każdy ma prawo do bezpieczeństwa, a obowiązkiem państwa jest prawo to zapewnić. Do roboty. Razem: przeciw przemocy!Źródło: http://wyborcza.pl/1,75968,17755233,Razem__przeciw_przemocy_.html#ixzz3XMKfxWkn