Stanowisko w sprawie zaostrzenia Ustawy antyaborcyjnej

29.09.2013 Temat: Deklaracje

Wrocław, 25.06.2013

Stanowisko
Federacji Polskie Lobby Kobiet
(organizacji członkowskiej Europejskiego Lobby Kobiet)
w sprawie zaostrzenia Ustawy antyaborcyjnej


Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec  projektów zaostrzania Ustawy antyaborcyjnej i wzywamy Polskich Parlamentarzystów do respektowania praw obywatelskich wszystkich Polaków, zgodnie z Konstytucją RP.

Proponowane zmiany nie tylko naruszają wolność obywateli, ale wyraźnie świadczą o kolejnej próbie indoktrynacji narodu, w imię źle pojętego chrześcijaństwa. Z oburzeniem przyjmujemy fakt, że Polski Parlament wprowadza ten Projekt pod obrady Sejmu w okresie trwania Europejskiego Roku Obywateli, w którym szczególny akcent należy położyć na realizację praw obywatelskich i związaną z tym edukację. Projekt Ustawy jednoznacznie dąży do ograniczenia praw rodziców, a szczególnie kobiet w zakresie decydowania o przyszłości swojej rodziny.  nosi znamiona dokumentu źle przygotowanego, który może przyczynić się do wielu niekorzystnych zmian społecznych, wynikających m.in. z braku systemowych rozwiązań w zakresie krajowej polityki socjalnej, zapewniającej właściwą ochronę medyczną, dostęp do usług rehabilitacyjnych i inne wsparcie.

Szanowni Parlamentarzyści, stanowione prawo musi być oparte na obiektywnych przesłankach i analizach rozwoju społecznego. Nie może również w żaden sposób ograniczać praw jednostki, a zwłaszcza wolności i praw jednej  płci. Zaostrzenie Ustawy antyaborcyjnej w proponowanym  kształcie narusza bezpieczeństwo i rozwój społeczny wielu polskich rodzin, jest  więc ewidentnym przykładem ograniczania  praw  i wolności  obywateli.


Z upoważnienia organizacji członkowskich
Federacji Polskie Lobby Kobiet

Renata Berent-Mieszczanowicz
Prezeska
Federacji Polskie Lobby Kobiet

Elżbieta Teresa Woźniak
Wiceprezeska
Federacji Polskie Lobby Kobiet

Jak bronić się przed przemocą domową?

22.09.2013 Temat: Przemoc

Przystanek Woodstock – wielki festiwal przeciwko rasizmowi!

Komunikat Stowarzyszenia 'NIGDY WIĘCEJ'
4.08.2013

Reaktywacja kampanii 'Muzyka Przeciwko Rasizmowi', czołowi artyści festiwalu dołączają do akcji, antyrasistowski przekaz ze wszystkich scen! Ponadto czterodniowy turniej piłkarski 'Wykopmy Rasizm ze Stadionów', warsztaty antydyskryminacyjne i wielokulturowy punkt informacyjny – to najważniejsze działania Stowarzyszenia 'NIGDY WIĘCEJ' na tegorocznym 'Przystanku Woodstock', który w Kostrzynie nad Odrą zgromadził ok. pół miliona uczestników.

Motywem wiodącym obecności Stowarzyszenia na tegorocznym festiwalu była reaktywacja popularnej kampanii 'Muzyka Przeciwko Rasizmowi'. Wielu artystów aktywnie wsparło akcję, mówiąc o niej ze sceny w trakcie swoich koncertów. Wśród nich były między innymi zespoły Happysad, Enej, Raggafaya, Skowyt, Blade Loki, The Analogs oraz świętujący 25-lecie istnienia Big Cyc. Akcję poparła także niemiecka grupa Atari Teenage Riot.

Muzycy grupy Big Cyc deklarują na swojej stronie internetowej: 'Nie pozostajemy obojętni na wzrost aktywności faszystowskich ugrupowań, dlatego bierzemy udział w wielkiej reaktywacji kampanii MUZYKA PRZECIWKO RASIZMOWI. Zachęcamy Was do przyłączenia się do akcji. Pokażmy wszystkim, że mówimy NIE wszelkim formom dyskryminacji!'.

Muzycy wielu zespołów odwiedzili także punkt informacyjny Stowarzyszenia 'NIGDY WIĘCEJ', gdzie codziennie spotykali się z grupami swoich fanów, rozmawiając o problemie rasizmu w Polsce i zaangażowaniu w akcje przeciwdziałające nietolerancji. Symbol kampanii 'Muzyka Przeciwko Rasizmowi' oraz informacje o działaniach Stowarzyszenia 'NIGDY WIĘCEJ' pojawiały się też regularnie na gigantycznych ekranach umieszczonych po obu stronach głównej sceny największego festiwalu w Europie.

Stowarzyszenie 'NIGDY WIĘCEJ' (przy współpracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) zorganizowało także festiwalowy turniej piłkarski pod hasłem 'Wykopmy Rasizm ze Stadionów', od lat mający rangę Antyrasistowskich Mistrzostw Polski. Celem turnieju było propagowanie tolerancji i szacunku dla wielokulturowości na polskich arenach sportowych. Zwycięzcy otrzymali puchary i specjalne nagrody z rąk Jurka Owsiaka i przedstawicieli ‘NIGDY WIĘCEJ’ na głównej scenie w kulminacyjnym momencie ostatniego, nocnego koncertu festiwalu zaraz po występie brytyjskiej supergwiazdy Kaiser Chiefs przy aplauzie wielotysięcznej widowni.

Pod egidą kampanii 'Wykopmy Rasizm ze Stadionów' codziennie rozgrywano też mecze towarzyskie z udziałem m.in. reprezentacji Przystanku Jezus i Pokojowej Wioski Kryszny oraz muzyków występujących na festiwalu. Największą atrakcją piłkarską była zaproszona przez Stowarzyszenie 'NIGDY WIĘCEJ' drużyna Project Integration złożona z afrykańskich gwiazd występujących w polskich klubach. Poza rozegraniem meczu towarzyskiego z woodstockowiczami, afrykańscy zawodnicy opowiadali o swoich doświadczeniach podczas edukacyjnych warsztatów antydyskryminacyjnych.

Antyrasistowski punkt informacyjny 'NIGDY WIĘCEJ' rozbrzmiewał wieloma językami, przyciągając codziennie tysiące zainteresowanych. Uczestnicy festiwalu mogli także zapoznać się z petycją ws. walki z rasizmem w cyberprzestrzeni. Można ją podpisać na stronie: http://petycja.nigdywiecej.org .

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest niezależną organizacją antyrasistowską powstałą w 1996 roku. Prowadzi kampanie ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’, wydaje ‘Brunatną Księgę’ i antyfaszystowski magazyn ‘NIGDY WIĘCEJ’. Od 2009 roku prowadzi w Warszawie Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej.

Więcej informacji:
tel. 507 166 196
www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/respect.diversity

Nie bójmy się klubów pracy

9.07.2013 Temat: Kursy i szkolenia

Szanowne panie, koleżanki, siostry!

Kobiety należą do grup zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. Obok młodzieży i osób po 50 r. ż. stanowią jedną z tych grup defaworyzowanych, których problemy z uzyskaniem bądź utrzymaniem zatrudnienia zależą od cech biologicznych (płeć i wiek) bardziej niż społecznych. Z tego powodu działania mające służyć wprowadzeniu kobiety na rynek pracy muszą uwzględniać niezbywalność tych cech i ryzyko powracającego problemu. I tak na przykład bezdomny – także członek grupy defaworyzowanej – po wyjściu z bezdomności ma szansę pracować do końca życia i aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie, a działania służące wyjściu z bezdomności mogą być bardzo precyzyjnie i "wąsko" zaprojektowane. Kobieta zawsze pozostanie kobietą, a dodatkowo kiedyś będzie osobą po 50 r. życia. Dlatego kobiety – jako członkinie najszerszej grupy defaworyzowanej na rynku pracy – powinny być obiektem szczególnej uwagi instytucji odpowiadających za przebieg ich kariery zawodowej. Główną barierą utrudniającą w znacznym stopniu wejście na rynek pracy jest zagubienie i niewiara kobiet we własne możliwości.

Nie bójmy się klubów pracy! To właśnie w klubach pracy zaczyna się "poszerzanie siebie". To właśnie w klubach pracy rozpoczyna się podróż, a w środku tej podróży – między jednym, a drugim treningiem zupełnie niepostrzeżenie następuje zmiana punktu widzenia. Nagle kobiety-beneficjentki przestają uzależniać swoją wartość tylko od sukcesów i porażek. Nagle staje się ważne samo doświadczenie. Przecież cała mądrość bierze się z bogactwa doświadczeń. Dzięki takiemu myśleniu odzyskują one marzenia, wychodzą ze skorupy, wchodzą na własną ścieżkę na której już zawsze będą sobą. To niesamowite, ale kobiety naprawdę się zmieniają. Buzie ich się uśmiechają, ciała są wyprostowane, patrzą pewnie w przyszłość, i już wiedzą, że zmiany mogą być twórcze, a ideał jest w nich i przeszkoda też jest w nich, a strategią jest postawienie celu i trudne wybory. Pierwszym celem liderki jest wywołanie wzrostu świadomości i podniesienie motywacji do przyjmowania odpowiedzialności. Tu trwa walka o aktywność zawodową, o powrót do społeczności – kobiety muszą się nauczyć zarządzania swoim życiem. Tu budujemy sieć relacji miedzy sobą, środowiskiem i otoczeniem. To jest miejsce i ludzie, którzy dadzą hasło start i zrobimy pierwszy krok.

Porozmawiaj z kobietami z klubów pracy. Dowiedz się jakie są ich osobiste doświadczenia. Przekonaj się, że warto zainwestować w siebie.

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

1.07.2013 Temat: Reklama

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - CENTRUM PRO BONO

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z BEZPŁATNEJ pomocy prawnej udzielanej przez RENOMOWANE KANCELARIE PRAWNE z całej Polski w ramach programu Centrum Pro Bono.

                Centrum Pro Bono to projekt realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych od 2008 roku. Zadaniem Centrum jest pośredniczenie pomiędzy kancelariami
oraz organizacjami pozarządowymi, które potrzebują wsparcia prawnego. Od początku istnienia programu udało nam się w ten sposób pomóc organizacjom w już ponad 250 sprawach. Uczestniczenie w Centrum jest zupełnie bezpłatne - organizacje nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze zgłoszeniem się do nas, nie pokrywają także honorariów prawników.

                Zasady współpracy są bardzo proste. Aby wziąć udział w programie zainteresowana organizacja musi zgłosić swój problem poprzez formularz na stronie http://www.centrumprobono.pl. Następnie koordynator z ramienia Centrum sprawdza jego treść, w razie jakichkolwiek wątpliwości kontaktuje się z organizacją w celu ich wyjaśnienia, po czym informuje kancelarie o wpłynięciu nowej sprawy. Po zapoznaniu się z nią, kancelarie podejmują decyzję, czy podejmą się prowadzenia
tej sprawy.

                Organizacje najczęściej zgłaszają się do nas z problemami dotyczącymi prawa cywilnego, karnego, podatkowego, autorskiego, administracyjnego, prawa pracy czy też prawa zamówień publicznych. Pomoc zwykle polega na przygotowaniu lub zaopiniowaniu umów, sporządzeniu pism procesowych, wyjaśnieniu wątpliwości. Niekiedy ma postać zastępstwa procesowego reprezentacji przed sądem i organami administracyjnymi.

                Pełna lista kancelarii współpracujących z Centrum Pro Bono oraz szersze omówienie obszarów, w jakich udzielana jest pomoc znajduje się na naszej stronie internetowej: http://www.centrumprobono.pl.

                W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt drogą mailową  lub telefoniczną.

 

Pozdrawiam serdecznie,

 

Marta Kownacka
Centrum Pro Bono
biuro@centrumprobono.pl
tel. 505 690 408
www.centrumprobono.pl

Suwalszczyzna - Kraina jak Baśń

27.02.2013 Temat: Reklama

Ośrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny Maniówka na Suwalszczyźnie zaprasza na turnusy rehabilitacyjne i pobyty integracyjne. Poprawa zdrowia w ciszy, spokoju i przyjaznej atmosferze.
tel. 87-565-63-55, tel. kom. 608-481-905 www.maniowka.pl

pozdrawiam serdecznie :)

______________________
Małgorzata Dziczkowska
Ośrodek "Maniówka" w Nowej Wsi k/Suwałk
tel. 87 565 63 55
GG 38222439, skype: maniowka-turystyka 
facebook.com/maniowka
www.maniowka.pl

Jesień w Centrum Interwencji Kryzysowej

27.02.2013 Temat: Reklama

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczam informację o projektach, które w najbliższym czasie realizować będzie Centrum Interwencji Kryzysowej:

Jesień w CIK-u, to dużo ciekawych projektów, pomysłów i możliwości, oto niektóre z nich w skrócie:

 

1.  ”Akademia Wolontariatu” -projekt treningowo- stażowy dla studentów i absolwentów uczelni, kształcących się w dziedzinie nauk społecznych, którzy w praktyce chcą zrozumieć i poczuć interwencję kryzysową. W przeciwieństwie do wielu projektów proponowanych przez komercyjne firmy szkoleniowe i specjalistów „od wszystkiego” nasz prowadzony jest przez praktyków. I jest nieodpłatny.

2.  ”Akademia Wolontariatu 50+”-  blok (12 sesji) innowacyjnych szkoleń dla osób w wieku dojrzałym, posiadających własny dorobek zawodowy, niekoniecznie związany z naukami społecznymi. Chcemy wykształcić wolontariuszy, którzy będą w stanie zaimponować swoimi kwalifikacjami wielu organizacjom, które zechcą sami wspierać, jako wolontariusze. Uczestnicy szkolenia mają szanse zostać „liderami psychologicznymi” własnej rodziny, grona przyjaciół, znajomych. Warto!

3.   ”Poradnia Rodzinna”  -dobrze już znana oferta pomocy psychologicznej dla rodzin i osób, w konwencji wykraczającej poza działania interwencyjne,  w tym, m.in.: poradnictwo indywidualne, dla par, rodzin, dzieci i młodzieży, a także:

3.a            „Poradnia Post Scriptum” - prowadząca poradnictwo w zakresie zdrowia psycho-seksualnego, poradnictwa  seksuologicznego, edukacji w tym zakresie;

3.b            „ Poradnia „Impuls” -  prowadząca poradnictwo dla młodzieży i w sprawach młodzieży, także w sprawach wychowawczych;

3.c             „Szkoła dla Rodziców”  - grupowe zajęcia wspierania rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i w przygotowywaniu się do roli rodzica;

4.  ”Błękitne Laboratorium”  - również znany już cykl szkoleń. Tym razem dla członków Grup Roboczych działających w ramach gdańskiego Zespołu Interdyscyplinarnego i na rzecz tego Zespołu praktyczne szkolenie nt. tego jak w zespole dokonywać interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie. Wszyscy uczymy się Niebieskich Kart na nowo!

5. ”Punkt Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gdańskim” - oferuje wszystkie usługi ośrodka interwencji kryzysowej  „w pigułce”, a tej jesieni możemy dodatkowo zaprosić do skorzystania z:

5.a           „konsultacji i terapii rodzin, par”;

5.b           „grupowych zajęć psychoedukacyjnych i samopomocowych”  dla osób, które

doświadczyły przemocy w rodzinie;

6. ”Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem” -  oferta wsparcia psychologicznego i prawnego dla osób, które chcą aktywnie bronić się przed skutkami przestępstwa.

 

Więcej o projektach i o podstawowej ofercie Centrum Interwencji Kryzysowej PCK, jedynego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej na terenie pomorza gdańskiego, dysponującego ofertą pomocy ambulatoryjnej i hostelowej, zgodnej z modelem  standardu interwencji kryzysowej przyjętego przez MPIiPS  na stronach www.cik.sos.pl...  oraz na FB.


Centrum  Interwencji  Kryzysowej PCK,  80 – 543 Gdańsk,   Pl. ks. Gustkowicza 13,

tel. (058) 511 01 21, 511 01 22, fax.(058) 511 01 22, (0) 801 011 843,e-mail: centrum@cik.sos.pl ; www.cik.sos.pl

 

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Szkutnik

 

--

Andrzej Szkutnik

Urząd Miejski w Gdańsku,

Wydział Polityki Społecznej,

Referat Integracji Społecznej

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 

tel. 58 323 68 67

e- mail: andrzej.szkutnik@gdansk.gda.pl

http://www.gdansk.pl/organizacje

http://my.gdansk.pl/

RAPORT ZA 2012 ROK

8.02.2013 Temat: Raporty własne

Opublikowano RAPORT ZA 2012 ROK

Obserwatorium Równości Płci

21.01.2013 Temat: Równouprawnienie

Najważniejsze informacje miesiąca

Pełnomocniczka Rządu do spraw Równego Traktowania podpisała Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

W dniu 18 grudnia 2012 r. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego traktowania, złożyła podpis pod Konwencją o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej. >>>

Opublikowane zostały rekomendacje dotyczące sposobów zwiększania obecności kobiet w polityce

Rekomendacje zostały wypracowane na podstawie badań zrealizowanych przez Instytut Spraw Publicznych w latach 2010-2012 pod merytorycznym kierownictwem prof. Małgorzaty Fuszary. >>>

Minister Pracy i Polityki Społecznej zapowiedział uruchomienie programu pomagającego matkom wrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim

Program będzie finansowany z rezerwy Funduszu Pracy i skierowany do pracodawców. >>>

Wydarzenia

List otwarty do Premiera RP w sprawie urlopów ojcowskich

20 grudnia 2012 roku grupa organizacji pozarządowych oraz osób prywatnych wystosowała do Premiera i Rządu RP list otwarty zawierający postulat wydłużenia do sześciu tygodni dwutygodniowego urlopu ojcowskiego. >>>

Instytut Geeny Davies otrzymał nagrodę Global Impact Award przyznawaną przez Google

Instytut Geeny Davies zajmuje się od 2004 roku problematyką obecności kobiet w mediach. Prowadzi badania i analizy dotyczące wizerunku kobiet w przekazach medialnych oraz stereotypizacji kobiet i mężczyzn. >>>

Uruchomiono bazę danych kobiet gotowych do objęcia stanowisk w zarządach i radach nadzorczych spółek

12 grudnia 2012 europejska inicjatywa – kobiety w organach spółek – przeniosła swoją listę 8 000 kobiet gotowych do objęcia stanowisk w organach spółek do bazy danych dostępnej online. >>>

Polecamy

Polecamy odwiedzenie strony internetowej Wiem Kogo Wybieram, na której prezentowane są sylwetki posłanek i posłów w kontekście ich głosowania w sprawach ważnych między innych  dla równości płci. >>>

Forum Odpowiedzialnego Biznesu swoją kolejną Analizę Tematyczną poświęciło kobietom w biznesie oraz zarządzaniu różnorodnością w firmie. >>>

OECD opublikowało raport Closing the Gender Gap, który pokazuje, w jaki sposób różnice w zarobkach uwarunkowane płcią, wpływają na edukację, zatrudnienie i przedsiębiorczość kobiet.  >>>

Komentarze

Komentarz prof. Moniki Płatek na temat Konwencji Rady Europy >>>

Komentarz dr Anny Kurowskiej na temat urlopów ojcowskich >>>

Komentarz Aleksandry Niżyńskiej na temat kwot płci w zarządach spółek >>>

Składki członkowskie DUK

10.10.2012 Temat: Zmiany w serwisie

Podajemy aktualny od 2.10.2012 r. nr konta, na który należy odprowadzać składki członkowskie. W tytule przelewu prosimy wpisywać tylko "DUK".

nr konta 39 1370 1301 0000 1701 4479 9400