System aktywizacji zawodowej kobiet


Witamy na stronie internetowej projektu: „System aktywizacji zawodowej kobiet – „Kobieta pracująca...”.

Kobieta pracująca...” to projekt, który poprzez różnorodne działania promuje jednakowy dostęp kobiet i mężczyzn do zatrudnienia.

Według art. 113 kodeksu pracy (Dz.U.98.21.94 z późn. zm.) Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia,
w szczególności ze względu na płeć (...) jest niedopuszczalna.

My o tym doskonale wiemy !!! A ty? A inne kobiety, mężczyźni, przedsiębiorcy itd.?
Czy wiesz jak wygląda sytuacja kobiet na rynku pracy? Co myślą
o niej przedsiębiorcy, „przeciętny Kowalski”, same kobiety?
Potrzebujesz informacji, pomocy, a może po prostu chcesz wiedzieć?


„Kobieta pracująca...” takich pytań się nie boi

ZAPRASZAMY!!!