PUNKT PORAD OBYWATELSKICH

PUNKT PORAD OBYWATELSKICH W DEMOKRATYCZNEJ UNII KOBIET KIERUJE SIĘ CZTEREMA NACZELNYMI ZASADAMI:

1) POUFNOŚĆ

2) BEZPŁATNOŚĆ

3) BEZSTRONNOŚĆ

4) RZETELNOŚĆ

OSOBA, KTÓRA DO NAS PRZYCHODZI, MOŻE BYĆ PEWNA, ŻE TEN, KTO BĘDZIE UDZIELAŁ PORADY, NIE BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ WŁASNYMI OPINIAMI I PRZEKONANIAMI ORAZ NIE ZAANGAŻUJE SIĘ PO ŻADNEJ ZE STRON. WSZYSTKIE PRZEKAZANE NAM INFORMACJE ORAZ FAKT POBYTU W TYM PUNKCIE ZOSTANIE ZACHOWANY W TAJEMNICYJEŚL! KTOŚ NIE MOŻE DO NAS PRZYJŚĆ TO MOŻE DO NAS ZADZWONIĆ LUB NAPISAĆ.

W NASZYM PUNKCIE MOŻNA UZYSKAĆ RZETELNE i AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZUJĄCYCH PRAW l DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI POMOCOWYCH.PO PORADĘ MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ KAŻDY, BEZ WZGLĘDU HA WIEK, PŁEĆ, POGLĄDY I WYZNANIE. OBEJMUJEMY BARDZO SZEROKI WACHLARZ TEMATYCZNY - NP. PRAWO PRACY, PRAWO RODZINNE-ROZWODY, ALIMENTY, SPADKI, ŚWIADCZENIA SOCJALNE, PRAWA KONSUMENCKIE, PRAWA PACJENTA ORAZ PRAWA UCHODŻCY. ZAJMUJEMY SIĘ TEŻ OSOBAMI BEZROBOTNYMI l BEZDOMNYMI. NASI PETENCI MOGĄ UCZYĆ HA POMOC WE WSZYSTKICH SPRAWACH DOTYCZĄCYCH RODZINY l PRACY ORAZ W TAKICH SYTUACJACH.W KTÓRYCH MAJĄ TRUDNOŚCI W ZAŁATWIENIU W URZĘDACH. JEŻELI JEST TO PROSTA SPRAWA MOŻNA ZADZWONIĆ, JEŻELI SKOMPLIKOWANA - ZAPRASZAMY DO PUNKTU.