Zarząd

ZARZĄD KLUBU DEMOKRATYCZNEJ UNII KOBIET

 

Przewodnicząca Ewa Wodtke

Wiceprzewodnicząca Katarzyna Musielak

Skarbniczka Sylwia Chamska

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Członkini Aleksandra Cichowicz-Pietrzak

Członkini Agnieszka Pietrzak